Mæland uttalte etter Anne Kverneland Bogsnes sin avgang at det var naturlig at Kristina-saken fikk konsekvenser for ledelsen ved Helse Bergen.

— Jeg vet at hun har et sterkt engasjement for Kristinas far, og hun ser vel saken fra den siden. Likevel må jeg kunne si at hun uttaler seg underlig i denne situasjonen. Hun kommer med uttalelsen til BT før Helsetilsynet har vært inne og vurdert alle sider i saken. Kristina-saken har flere sider, og vi har langt på vei bare fått presentert den ene, sier nestlederen i Stortingets helse og omsorgskomité.

Styreleder Finn Strand, som og er kommunaldirektør for helse og sosial tjenester i Bergen kommunen, vil ikke kommentere uttalelsene til sin sjef. Det vil heller ikke Anne Kverneland Bogsnes. Hun viser til en pressemelding hun sendte ut i går, der det heter at hun ikke trakk seg som direktør på grunn av Kristina-saken.