Kommunen og fylkeskommunen kjemper om hvem som skal ha ansvaret for kollektivtrafikken i Bergen når Bergens prøveperiode går ut i 2007. I den kampen driver byrådet feilinformasjon, mener fylkesrådmannen.

— Byrådet ikke bare skjønnmaler kommunens innsats på dette området, det er grove feil i den informasjonen som byråden gir. Både med hensyn til tiltak og resultat, sier Nilsen.

Tall stemmer ikke

Forrige mandag la byrådet budsjettet frem under overskriften «Storsatsing på kollektiv og miljø». To dager tidligere presenterte byråd Lisbeth Iversen kollektivsatsingen i BT.

Byrådens påstand: Staten dekker bare 25 millioner kroner av byrådets kollektivsatsing gjennom belønningsmidler.

Fylkesrådmannens kommentar : Kommunen har siden 2004 fått årlig rammetilskudd på over 50 millioner kroner etter at de overtok ansvarer for kollektivtrafikken fra fylkeskommunen. De har og brukt store summer av riksveimidlene til kollektivtrafikken.

Påstand: Antall kollektivreisende i Bergen øker fordi billettprisene står fast.

Kommentar: Antall reisende økte fra 2004 til 2005, men det gjelder kun de med ungdomskort. Tallet på vanlige reisende økte ikke til tross for at folketallet i Bergen øker med en prosent i året.

Ikke praktisk mulig

Påstand: De dyreste billettprisene i Bergen reduseres fra 81 til 46 kroner.

Kommentar: En billettpris på 81 kroner krever at man reiser gjennom samtlige ni takstsoner. Det er ikke praktisk mulig. Den dyreste billetten for reise i Bergen koster i dag 66 kroner.

Påstand: Bergen kommune skal bruke 8 millioner kroner på elektronisk billetteringssystem i 2007.

Kommentar: Fylkeskommunen har bestilt et anlegg til hele Hordaland for levering i 2008. Hvorfor setter de av penger til dette til neste år?

I 2004 overtok kommunen ansvaret for kollektivtrafikken i Bergen fra fylkeskommunen som prøveordning. Fylkesrådmannen vedgår at de kunne gjort vesentlig mer for kollektivtrafikken i de årene fylkeskommunene hadde ansvaret.

— Vi har opp gjennom årene gjort for lite, men kommunens folk må ikke glemme at vi i årene før de overtok etablerte ungdomskortet og studentkortet, vi startet gassbussprosjektet og vi bidro til et bedre kollektivtilbud til Sandsli/Kokstad