ERLEND SANDEerlend.sande@bt.no Dette virker som en ren sparepakke, hvor man satser på kvantitet fremfor kvalitet, sa foreldrerepresentanten Christian von Plessen til bystyrepolitikerne torsdag.Innstillingen til barnehagebehovsplan for de tre neste årene er utarbeidet av byrådsavdeling for kultur, idrett og skole.Både Norsk Lærerlag og foreldreorganisasjonen Barnas Beste er i harnisk over forslagene om flere barn per ansatt og mer effektiv arealutnyttelse i bergensbarnehagene.Mest hoderysting vekker forslaget om såkalte naturgrupper for barn mellom tre og seks år.Ideen er å dele grupper på 24 barn i to, slik at den ene gruppen på tolv barn til enhver tid skal være ute sammen med to voksne.— Hva når en av de ansatte er syk, når flere i gruppen er bleiebarn og alle blir dyvåte av regnvær? spør May Britt Løvik i foreldreorganisasjonen Barnas Beste.- La ikke politikerne gjemme seg bak at barna skal være ute.Forslaget er utformet for at man skal kunne omgå arealkravet, sier hun.Målsetningen i Barnehagebehovsplanen er full barnehagedekning i 2003.Fra samme år skal kommunale og private barnehager få lik støtte. Bystyret behandler planen i mai.