En omfattende undersøkelse om læringsmiljøet på videregående skoler i åtte fylker, viser at trivselen for både lærere og elever på de skolene i Hordaland jevnt over er god, men at en rekke skoler har alvorlige problemer på sentrale områder.

— Mange lærere opplever et bra arbeidsmiljø, men på enkelte skoler har man så store arbeidsmiljøproblemer at det faktisk går ut over elevenes prestasjoner og karakterer, sier Yngve Lindvig, forsker ved Læringslaben i Oslo, som står bak undersøkelsen.

Han vil ikke ut med hvilke skoler er, men forteller at det dreier seg om 8-10 av Hordalands 47 videregående skoler.

Hordaland dårlig ut

Læringslaben har innhentet svar fra over 80 prosent av samtlige lærere, skoleledere og elever i fylket.

— De viktigste funnene er at på skoler der lærere samarbeider om pedagogisk utvikling, veileder hverandre og jobber i team, har man også elever som jobber bedre, trives bedre, og har en bedre karakterutvikling.

Men nettopp på dette feltet har en rekke hordalandsskoler spesielle utfordringer.

— Hordaland kommer dårlig ut på tilrettelegging av individuell opplæring. Det undervises for ensartet og mange lærere har for dårlig kompetanse på tilpasset læring, forteller Lindvig.

For mange lærere mangler grunnleggende begreper på hvordan man skal avdekke elevenes behov, mener forskeren, samtidig som han understreker at det er flust av lærere som er «fantastisk gode på dette».