— Jeg synes det er uheldig hvis KrF og Høyre setter et tak på 50 prosent. Det kan være to-tre byer som krever en høyere andel, sier Arnstad.

Hun viser til Høyres løfte om at all skinnegående kollektivprosjekt i store byer skal garanteres 50 prosent statlig finansiering. Arnstad mener at det i landets største byer kan være så omfattende behov at det i noen tilfeller kan være behov for mer statlige penger.

— Jeg opplever at Høyre setter et tall. Det synes jeg er uheldig, sier Arnstad , som peker spesielt på Bergen og Oslo som to byer med særskilte behov.

Byrådsleder Monica Mæland (H) svarer at 50 prosent ikke er et tak, men et nedre tak.

— Og det er milevis over det vi har fått fra Staten hittil. Hvis Staten vil gi oss mer, så er ingenting bedre enn det, sier hun.

Lover ressurser

Arnstad besøkte onsdag Bergen for å drive valgkamp for Senterpartiet. Bergens Tidende møtte henne på Skjoldskiftet, bybanestoppet etter Nesttun, før hun fartet videre for å møte bromotstandere i Os.

Regjeringen lovet i NTP at det vil bli satt av 26 milliarder kroner til bymiljøpakker de neste ti årene. Kritikerne har mente at andelen er for liten og at det blir vanskelig å få forlenget Bybanen til Åsane med disse summene. Arnstad er uheldig.

— Å forlenge bybanen til Åsane koster cirka seks milliarder. Det ligger nok ressurser i denne pakken til å bidra med en solid statlig andel.

Nå ber hun bergenserne komme på banen for å få på plass en bymiljøavtale mellom Bergen kommune og staten. Tidligere i år vedtok Stortinget en bompengesøknad fra Bergen som sikrer utbygging til Flesland, men binder opp bompengebruken fram til 2025.

— Bergen må bestemme seg for om de vil forhandle med oss, sier Arnstad, som etterlyser et inititativ fra bergenserne for å få på plass en ny avtale.

- Hvilke krav stiller staten til Bergen?

— Spørsmålene vi må stille oss er: Hvor langsiktig skal en være? Hva ønsker vi å oppnå?

Tar ikke stilling

Arnstad sier at denne avtalen vil bli mer helhetlig enn tidligere. Det betyr at det ikke vil være så ensidige krav mot trafikkreduksjon.

— Jeg tror ikke det vil være så knyttet til klimaforliket som tidligere. Staten ønsker at kommunene skal tenke helhet, arealplanlegging og byutvikling.

- Betyr dette at Bergen må innføre rushtidsavgift?

— Det tar ikke staten stilling til. Vi er opptatt av målene. Rushtid er den gamle debatten. Den må vi ut av. Vi skal ikke detaljregulere, sier Arnstad, og presiserer at gang- og sykkelveg også er viktig for staten.

- Stiller når som helst

Byråd Filip Rygg (KrF) har følgende kommentar til Arnstads oppfordring:

— Det er bare å åpne postboksen sin, så vil hun se at Bergen kommune har sendt brev om at vi ønsker en 10-årig avtale med staten og at vi ber om nye forhandlinger. Dette har jeg også formidlet til henne i direkte møter, sier Rygg.

- Snakker dere forbi hverandre, da?

— Jeg vet ikke hva statsråden gjør. Men la meg gjøre det helt klart: Jeg stiller til slike forhandlinger når som helst på døgnet, hele uken. Vi har en avtale med staten som går ut neste år. Den er ikke veldig god, men vi er glad for det lille vi får. Derfor vil vi selvsagt også ha en ny avtale, sier Rygg.