I går kunne BT avsløre at styret i Gaia i mai fikk rapporter som viste at Gaia var 85 millioner kroner mer verd enn tidligere anslått mens HSD var 62 millioner kroner mindre verd. Konsulentene mente det burde foretas en ny verdivurdering av de to selskapene før det ble gjort vedtak om fusjon.

Ble slaktet

– Gaias egne utredninger bekrefter den analysen vår konsulent gjorde av verdivurderingen, risiko og HSDs investeringsbehov i fremtiden, sier Warloe.

Da rapporten var ferdig tidlig i mai, fikk Gaias ledelse gjøre seg kjent med innholdet. Warloe sier til BT at rapporten ble kraftig kritisert.

– Når styreleder Gunnar Bakke sier om de nye rapportene at disse spørsmålene var vel kjent for styret, så må vel ledelsen ha kjent til dem da de møtte oss. Og da skjønner jeg ikke hvorfor de slaktet vår rapport.

Ingen informasjon

Byrådslederen er overgitt over at styret i Gaia ikke ga rapportene til selskapets største aksjonær, slik at bystyret kjente innholdet før de behandlet fusjonssaken..

– Dette er svært kritikkverdig. Jeg spør meg: Var dette informasjon man var redd for å gi fra seg?

Warloe mener bystyret på denne måten ble feilinformert.

– Fordi vi ikke fikk rapportene hadde vi ikke den muligheten som Gaias egne folk har hatt til virkelig å gå HSD etter i sømmene.

Mandag avholdes en ekstraordinær generalforsamling i Gaia. Da skal fusjonen mellom Gaia og HSD opp til ny avstemning.

– Jeg kommer til å stemme for fusjon i tråd med bystyrets flertall, slå Warloe fast.

Burde fått rapporten

– Jeg er ikke begeistret for at bystyret ikke fikk de to rapportene. Her har ikke Gaia tatt sitt informasjonsansvar alvorlig. Aksjonærene må ha full informasjon, særlig gjelder dette for de to eierkommunene og deres folkevalgte, sier RVs Torstein Dahle.

Han er snar med å legge til at den nye verdivurderingen ikke endrer RVs oppfatning av saken.

– Det faktiske alternativet til fusjon var jo salg av Gaia. Vi ønsket egentlig ingen av delene. For oss ble det å velge mellom pest og kolera og vi gikk for fusjon.

– Rapportene viser at Gaia er kraftig underpriset i forhold til HSD. Burde ikke det telle med for RV?

– Verdivurderinger er en skjønnsmessig affære. Og her er det forhandlet frem en avtale mellom HSD og Gaia om verdien av selskapene som ligger mellom de to verdivurderingene. Det virker rimelig, sier Dahle.

KRITIKK: Byrådsleder Henning Warloe mener kommunen burde fått de to rapportene som avviker fra den verdivurderingen av Gaia og HSD som ligger til grunn for fusjonsavtalen.

KRITIKK: Byrådsleder Henning Warloe mener kommunen burde fått de to rapportene som avviker fra den verdivurderingen av Gaiaog HSD som ligger til grunn for fusjonsavtalen. ARKIVFOTO: BJØRN ERIK LARSEN