I desember vedtok bystyret at renovasjonsavgiftene kun skulle øke med 2,9 prosent i år. I går måtte flertallet gi tapt for presset fra BIR, og godtok at avgiftene økes med 7,9 prosent i stedet.

— Vi ønsker ikke at plastinnsamlingen skal stoppe opp, så vi må stemme for dette. Men BIR har ikke gjort en god nok jobb for å finne dekning innen budsjett, slik vi ba dem om å gjøre, sa Geir Kaland (H).

Bakgrunnen er at styret i BIR har truet med å avslutte innsamlingen av plast dersom de ikke får øke avgiftene. Byrådspartiene fikk inn en merknad om at avgiftsøkningen skal være midlertidig og at BIR må redusere kostnadene sine.

Terje Gilje (KrF) kalte BIRs politikk for ren utpressing, og krevde at den skal få konsekvenser. Han stilte spørsmålstegn ved regnestykket til BIR, som viser at plastinnsamlingen koster mye.

— Avfallsvolumet har ikke økt, det skal bare plasseres i en egen sekk, sa han.

Jørn Eggum (Ap) mente byrådspartiene burde sett allerede i desember at det ikke var mulig å få til plastinnsamling uten økning i gebyrene.

— Dette må være flaut og pinlig for byrådspartiene. Jeg har lyst til å si ædda bædda, men saken er for viktig til det, sa han.

Riktig å øke bossgebyrene? Hva mener du?