Bare tre av 33 studietilbud tilfredsstiller kvalitetskravene til et høyskole— og universitetstilbud.

I Hordaland og Sogn og Fjordane får seks av syv tilbud stryk. Bare master i sykepleievitenskap ved Universitetet i Bergen består testen.

Det er status etter at NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen) har vurdert studietilbudene i sykepleie i Norge.

— Det er overraskende at så mange ikke tilfredsstiller kravene til kvalitet, sier avdelingsdirektør Tove Blytt Holmen i NOKUT.

— Det er forferdelig at studentene ikke får den kvaliteten de har krav på, men samtidig er det bra at NOKUT er beinharde i sine krav og setter en standard.

Det sier Maria-Katrine Aasen-Svensrud, nestleder i Studentenes Landsforbund (StL).

NOKUT har engasjert 30 eksterne sakkyndige til en uavhengig vurdering av studietilbudene. De ga sine råd i september, og nå har NOKUTs styre fattet sin beslutning.

Det er først og fremst kravene til forskerkompetanse som ikke blir oppfylt.

Studiestedene risikerer ikke avskilting med det første. Noen har fått opp til to år på seg til å rette opp manglene.