Kolstihagen sykehjem «sikrer ikke at pasienter med mistanke om aldersdemens blir forsvarlig utredet». Det er konklusjonen til Helsetilsynet etter at de inspiserte forholdene i sykehjemmet i midten av mai.

I tilsynsrapporten pekes det på flere kritikkverdige forhold:

— Så mange som en tredel av pasientene på Boavdelingen har symptomer på aldersdemens, uten at diagnosen er stilt.

— Det er ikke gitt internopplæring om utredning av aldersdemens.

— Det mangler rutiner for utredning av aldersdemens

— Anbefalte faglige retningslinjer for demensutredning er ikke tatt i bruk.

— Det er svikt i journalføringen ved sykehjemmet.

Ingen fra Kolstihagen sykehjem ønsket å kommentere saken overfor BT.

Lite tyder på at funnene Helsetilsynet har gjort ved Kolstihagen, er spesielle for akkurat det sykehjemmet. I april skrev Bergens Tidende om den sviktende demensomsorgen i Bergen.