Det var etter en interpellasjon fra Torstein Dahle (RV) forvirringen oppsto. Dahle er kritisk til at kommuneadvokaten sørget for at et søksmål fra to barnehjemsofre ble avvist i Bergen Tingrett i desember.

De to tidligere barnehjemsbarna var uenige med avgjørelsene i kommunens erstatningsutvalg for barnehjemsofre, og ville gå til søksmål mot kommunen. Kommuneadvokaten sendte påstand om at retten måtte avvise søksmålet. Dahle mener kommuneadvokaten med det opptrådte i strid med bystyrets vedtak, der det het at kommunen ikke skulle gjøre foreldelsesfristen gjeldende.

Hektisk

Eilert Jan Lohne (Ap) ba om realitetsbehandling, og fremmet forslag om følgende uttalelse: «Bystyret beklager at de to tidligere barnehjemsofrene ikke har fått mulighet til å få sin sak rettslig belyst». En tredjedel av bystyret kan stanse en slik realitetsbehandling, men kun Høyre stemte imot det. Selve uttalelsen ble vedtatt med venstresiden og Frps stemmer.

Vedtaket utløste hektisk aktivitet i korridorer og på bakrom

— Jeg oppfatter dette som et mistillitsforslag. Ordet «beklager» betyr normalt det i et parlamentarisk system, uttalte byrådsleder Monica Mæland.

Eilert Jan Lohne medga at det slett ikke var meningen å velte hele byrådet med forslaget, og beklaget ordet «beklager».

Dermed satte han seg ned og omformulerte vedtaket til at bystyret «er uenig i» at kommunen fremmet påstand om avvisning. Den nye ordlyden ble enstemmig vedtatt.

— Men realiteten er den samme. Bystyret gir kraftig refs til kommuneadvokaten, som jo blir instruert av den politiske ledelsen, sier Torstein Dahle.

Mæland avviser at de har instruert kommuneadvokaten i denne saken.