Det melder Kystradioen. Nye styremedlemmer blei Åshild Bårdsen, Eldbjørg Kristoffersen og Arne Bjorøy. Harald Rød sit og i styret, men var ikkje på val. Varamedlemmer blei Daniel Dencker, Rune Straume og Jan Helge Lie.

Fjell KrF er representert på Stortinget ved Anita Apelthun Sæle og i Fylkestinget ved varaordfører Torill Selsvold Nyborg. Fjell KrF er partiet sitt største lokallag i Hordaland med 433 medlemmer.