ØIVIND ASK

Fra 12.009 besøkende i 2003, økte tallet til 22.080 i fjor, bare vel 600 fra rekorden i 1975.

Men innsatsen ble ikke belønnet i klingende mynt, heller tvert imot.

Den ekstra ytelsen kostet krefter og penger, men likevel reduserte Bergen kommune tilskuddene til museet både i 2004 og 2005. Til sammen utgjør dette 500.000 kroner.

— Vi aksepterer at kommunen er i en vanskelig situasjon og må spare, men skjønner ikke at alt skal tas herfra, for etter det jeg vet er vi det eneste museet som har mistet kommunale midler, sier Tore L. Nilsen, daglig leder ved Bergens Sjøfartsmuseum. Han er særlig bekymret for at kuttene skal bli permanente.

I motsetning til kommunen, tok fylkeskommunen likt over hele fjølen, for Sjøfartsmuseet utgjorde dette ca. 65.000 kroner i fjor. Samlet betyr dette at museet må spare inn et betydelig beløp.

— Vi vurderer å stenge dørene en dag ekstra i uken, på det kan vi spare noen månedsverk og et par kroner i oppvarming. Det er også nedsatt et bemanningsutvalg som skal se på stillingsbeskrivelsene, men det siste vi vil kutte på er satsingen mot skolene.

Tore Nilsen er frustrert, og særlig over at det er kommunen som er verstingen, og samtidig har mest nytte av museet gjennom skoletilbudet.

— På alle felt må vi slite oss i hjel for å holde dette gående, og takken er kutt.

Fantastisk økning

Den solide oppgangen for museet kommer fra en bevisst satsing mot skolene. I fjor hadde museet 358 grupper innom dørene, de fleste skoleklasser, men også barnehager. Det blir mer enn én gruppe for dagen.

— Vanligvis ligger vi på 14.000-15.000 besøkende, men jeg tror potensialet ligger over 23.000, sier undervisningsleder Lilli Ingvaldsen.

I høst utarbeidet hun et undervisningsopplegg rettet mot skolene fra 4. klasse og oppover. Det er blitt svært godt mottatt av både elever og lærere. Programmet er en kombinasjon av temaomvisning og foredrag, sammen med film- eller lysbildefremvisning. Tilbake på skolen kan elevene løse fordypningsoppgaver tilpasset omvisningen.

— Museene blir mer og mer bevisst på formidling, og det har vært en enorm utvikling på feltet. Her var det vel danskene som viste vei, legger hun til.

Dugnad

Daglig leder Tore L. Nilsen er stolt over innsatsen til de ansatte, og ønsker seg publikumsøkning i år også.

— I fjor la vi inn et ekstra gir, men det kan bli tungt å fortsette på samme viset, vi blir helt utslitte.

Mye av arbeidet har de ansatte og pensjonister gjort på fritiden, eller som dugnad på museet. Derfor kjører de selv ut årboken for å spare porto. Det blir penger av det også.

Satsingen mot skolene betyr også at andre oppgaver ved museet må legges vekk eller utsettes.

Både han og undervisningsleder Lilli Ingvaldsen kunne tenkt seg å gjøre formidlingen av de faste utstillingene tydeligere. Men det får vente.

Bergens Sjøfartsmuseum er et forskningsbasert museum, med stor produksjon. Direktør Atle Thowsen har permisjon for å skrive biografien om Christian Michelsen, mens Tore Nilsen er i avslutningsfasen med et bokmanuskript om en bergensk skipper på 1700-tallet med arbeidstittelen «Blant slaver og sjørøvere». Men når og om det blir trykket er helt uvisst, det avgjør den økonomiske situasjonen.

POPULÆRT MUSEUM. Tore Nilsen, daglig leder ved Bergens Sjøfartsmuseum, og undervisningsleder Lilli Ingvaldsen gleder seg over en fantastisk flott publikumsøkning i fjor.