Saken mot Fagereng, som ble dømt for fem forhold i de såkalte «bergenssakene», ble gjenåpnet i september.

Nå har førstestatsadvokat Erik Erland Holmen i Agder avgjort at de kun vil forsøke å føre bevis for to punkter: Falsk anmeldelse til politiet og et tilknyttet tilfelle av forsikringsbedrageri.

Fire tilfeller

Fagereng ble dømt for fire tilfeller av falsk politianmeldelse og ett tilfelle av forsikringsbedrageri:

De to forholdene som står igjen i den nye straffesaken gjelder:

  • I 1995 anmeldte Anne Grethe Fagereng et overfall i en gangtunnel like ved boligen. Hun hevder to unge menn sto klare og kastet seg over henne. De skal blant annet ha flerret opp klærne hennes og rispet henne i ansiktet.
  • Knyttet til den samme episoden krevde fru Fagereng erstatning for ødelagte klær og briller hun skulle ha mistet. Samlet erstatningskrav var på 9171 kroner. I begrunnelsen for at disse sakene skal prøves på nytt skriver førstestatsadvokat Holmen:

— Det ligger i dette at påtalemyndigheten både er overbevist om at vilkårene for straff fremdeles foreligger for disse postene, og fortsatt er av den oppfatning at disse sakene kan bevisføres til fellende dom i lagmannsretten.

Agder

Den gjenopptatte saken mot Anne Grethe Fagereng skal gå for Agder lagmannsrett. Den nye tiltalen innebærer at statsadvokatene i Agder i retten vil be om at fru Fagereng frifinnes for tre av de andre såkalte bergenssakene.

— Etter en totalvurdering har jeg kommet til at påtalemyndigheten ikke vil forsøke å bevisføre til domfellelse av de øvrige sakene, skriver førstestatsadvokat Holmen.

Påstanden om frifinnelse gjelder disse forholdene, som fru Fagereng i 1998 ble dømt for å ha anmeldt på falskt grunnlag:

  • I 1995 skal boligen til familien Fagereng ha blitt forsøkt påtent. Angivelig skjedde det midt på natten ved at noen tente fyr på dørmatter ved kjellerinngangen.
  • Høsten 1994, i september og oktober, anmeldte fru Fagereng ruteknusing i boligen på sen kveldstid.
  • Etter et innbrudd i oktober 1994, skal det ha begynt å komme trusselbrev til familien Fagereng. Ett av brevene var festet til en murstein som angivelig ble kastet gjennom vinduet sent en natt. En del av vurderingen statsadvokaten har gjort rundt hvilke av disse tilfellene som skal bevisføres, er tiden som har gått siden forholdene ble begått.

Høyesterett besluttet i november at straffesaken skal behandles ved Agder lagmannsrett.

Både Hordaland politidistrikt og statsadvokatene i Hordaland har tidligere sagt seg inhabile til å behandle saken, og riksadvokaten har oppnevnt statsadvokatene i Agder som settestatsadvokat.