Berthelsen-drapet

DAG IDAR TRYGGESTAD

Flertallet i Høyesterett mener at 14 års fengsel er riktig straff for drapet utenfor et diskotek i Oslo i mai 2002. Mindretallet ville gå ytterligere ett år ned.

— Vi var forberedt på at det kunne gå den veien, men hadde selvsagt håpet på noe annet, sier Bjartes far, Eskild Berthelsen. Han var ikke kjent med dommen da BT kontaktet ham i dag.

- Må bare godta

Da straffesaken mot Iversens var opp i Oslo tingrett ble straffen satt til 13 års fengsel. Offerets familie var derfor lettet da lagmannsretten skjerpet straffen med to år.

— Nå har Høyesterett landet på midten. Vi kan ikke gjøre annet enn å akseptere det. Det er ikke noe vi kan gjøre med dommen, sier Berthelsen.

Samtidig er dommen et rettslig punktum for Askøy-familien.

— Nå er vi glade for at saken er over og at drapsmannen ikke kan anke flere ganger. Det har vært en tøff prosess å gå igjennom, sier Berthelsen.

- Skiller seg ikke ut

Høyesterett slår, som tidligere domstoler, fast at drapet skjedde under skjerpende omstendigheter. Drapsmannen skjøt først et dødelig skudd. Mens offeret lå på bakken, eller var i ferd med å bevege seg, ble ytterligere et skudd avfyrt. De at han gikk med et skarpladd, grovkalibret våpen på byen trekkes også frem. Selv med slik omstendigheter mener landets høyeste domstol at saken ikke skiller seg fra sammenliknbare drapssaker. Derfor mener domstolen at det ikke er grunn til å gi en strengere reaksjon, og på det nivå lagmannsretten la seg på.

Iversen mente dommen fra lagmannsretten måtte oppheves fordi han ikke hadde fått velge den forsvarer han vil. Det vil si advokat John Christian Elden ble oppnevnt, men han kunne ikke møte før et halvår senere. Dette godtok ikke lagmannsretten. Flertallet i Høyesterett er enig, og mener at prinsippet om fritt forsvarervalg må vike.

FORELDRENE: Marit og Eskild Berthelsen er foreldrene til politimannen Bjarte Bertelsen som ble skutt og drept i Oslo.
VEGAR VALDE