Dagens satser er 1340 kroner per måned for en heldagsplass.

— Jeg var kjent med det arbeidet kommunerevisjonen holdt på med, og hadde bedt mine folk foreta etterberegninger. Det er på bakgrunn av våre foreløpige vurderinger vi har gått inn for å redusere satsene, sier byråd for oppvekst, Anne Gine Hestetun.

Men dette utgjør bare en firedel av det kommunerevisjonen mener kommunen har krevd for mye. Uenigheten står om hvem som skal betale det kommunen må bruke ekstra til de funksjonshemmede barna.

— Det som er viktig å få frem er hva som skal ligge til grunn for selvkost. Hvordan skal betaling vurderes i forhold til barn med særlige behov. Det som har vært praksis i kommunen er at en bruker mest mulig av innsatsmidlene på alle barna. Dermed unngår vi stigmatisering.

— Men det er utgiftene til dette kommunerevisjonen mener dere ikke kan belaste alle foreldre?

— Vi har gjort en vurdering i henhold til praksis og er kommet til at vår måte å gjøre det på er riktig.

Hestetun vil nå avvente bystyrets behandling av rapporten. Hun er ikke beredt på å svare på om foreldre får pengene igjen dersom bystyret kommer til at revisjonen har rett.

— Vi har gjort en vurdering og har redusert satsene. Står vi overfor større (økonomiske) utfordringer må vi ha en bred politisk diskusjon om hvordan vi skal håndtere dette. Om det skal bli reduksjon av egenbetalingen, tilbakebetaling eller kvalitetsheving i forhold til fremtiden, er jeg ikke beredt til å svare på nå, sier Anne Gine Hestetun.

BEVISST STRATEGI: Øyespesialist Truls Disen ved Bergen Øyelegesenter sier at Praktiserende spesialisters landsforening bevisst har motarbeidet henvisningsordningen.
Foto: Knut Strand