I fylkesrådmannens reviderte forslag til budsjett for 2004 foreslår han at 20 millioner kroner av fylkets konsesjonskraftinntekter som fylkestinget har vedtatt skal gå til Hardangerbrua, i stedet skal gå til driften. Han foreslår at det skjer både i 2004, 2005 og 2006.

Drøyer nedbetaling

— Det er fordi vi mangler penger. Men Hardangerbrua vil få dette tilbake i perioden 2010-2012, sier fylkesrådmann Paul M. Nilsen til BT.

Med andre ord innebærer fylkesrådmannens forslag en tre års forsinkelse av overføringene til Hardangerbrua.

Ellers foreslår han i sitt reviderte forslag blant annet å redusere inndekningen av underskuddet i 2002 med syv millioner kroner med å betale ned overskuddet over tre år i stedet for to. I tillegg kutter han driftsutgifter med 9,5 millioner kroner.

Hans budsjettforslag mangler kutt på 13,1 millioner kroner, men det foreslår han at fylkestinget behandler i mars.

Verre i 2005

— Hvor blir det kuttet mest i 2004?

— Det kuttes 20 millioner kroner i rammetimetallet for skoleverket. Det er det største kuttet, men det må ses i sammenheng med at skolen også får de største overføringene, sier han.

— Blir budsjettet for 2004 det trangeste noensinne?

— Det ser ut som det kan bli enda tøffere i 2005. Vi har noen engangsinntekter som gjør at 2004 blir mindre tøft enn det ellers ville blitt, men disse får vi ikke i 2005 og 2006.

Fylkestinget skal behandle budsjettet 9.-10. desember.