Det mener Bjarte Stubhaug, fagsjef ved Psykiatrisk divisjon på Haukeland Universitetssykehus. Stubhaug poengterer skillet mellom irrasjonell angst og reell redsel, og anser det i begge tilfeller fornuftig å oppsøke trygghetstiltak som kan være til hjelp for den enkelte.

— I hvor stor grad dette rent faktisk hjelper vet vi jo ikke, men det vil uansett bidra til å redusere følelsen av hjelpeløshet, sier han.

Stubhaug peker også på verdien av et kriminalpolitisk samfunnsansvar når det gjelder å avverge voldtektsfrykt blant kvinner.

  • Hele poenget er å skape trygghet i samfunnet. Lykkes man ikke med det, går det ut over folkehelsen. Prisen å betale kan være strengere straffereaksjoner, sier han.

Psykolog ved Sandviken Sykehus, Ragnar Urheim, mener den irrasjonelle frykten i hovedsak er medieskapt.

  • Redsel for ting man reelt har grunn til å frykte kan være sunt i den grad det gjør at man tar fornuftige forholdsregler. Men at jenter i Bergen skal være redde nå er irrasjonelt og går ut over livskvaliteten, sier han.