Det var starten på en omfattende redningsøvelse som omfattet brannvesen, politi, bil— og luftambulanse, Sivilforsvaret, Haukeland universitetssykehus, Bergen legevakt Røde Kors Hjelpekorps og Jernbaneverket.

"Tog med 180 passasjerer i brann inne i tunnelen" var scenariet for øvelsen, som er årets største i Bergen.

— Heldigvis ble det under denne øvelsen avdekket enkelte feil som vi må rette på, sier informasjonsleder Trygve Hillestad i Hordaland politidistrikt til bt.no.

— Det er nettopp derfor vi har øvelser. Vi er ute etter å avdekke eventuelle feil i måten mannskapene blir ledet og opererer på og mangler ved utstyret slik at dette ikke skjer i en virkelig krisesituasjonen. I en slik situasjon er det riktig å utføre de riktige tingene i riktig rekkefølge og til riktig tid. Med mellom 150 og 200 personer involvert var øvelsen ganske omfattende. Jo flere involverte, jo større er utfordringen. De feilene som ble avdekket under øvelser går på detaljer i akkurat dette, sier Hillestad.

Jernbaneverket er opptatt av å trene sine folk i å kunne håndtere første fase i en slik ulykke og hadde sterkt ønske en slik øvelse for å teste sine mannskaper etter 3-4 års opplæring på akkurat dette,. Hvis en slik ulykke skulle skje ved Finse vinterstid, ville det ta litt tid før andre hjelpemannskaper ville nå frem.

Ved en slik øvelse er det også svært viktig å få øvet på samspillet mellom de ulike grupper av rednings- og hjelpemannskaper, sier Trygve Hillestad.

De første "skadde" ý markører fra marinebasen Haakonsvern og fra ambulanselinjen på Os videregående skole ý kom seg ut av tunnelen på egen hånd.

I alt var det om lag 90 personer som ble brakt ut av toget som "uskadde, skadde eller døde". Parkeringsplassen på Arna jernbanestasjon ble snart omgjort til en oppsamlingsplass for mer eller mindre "blodige" og "skadde" personer.

Røykdykkere fra Bergen brannvesen fikk testet sin nye pressluftvogn Pluto, som nå også går på skinner. Den kan forsyne røykdykkerne med ekstra luft i lang tid for lengre operasjoner i lange bil- og togtunneler.

Øvelsen varte fra klokken 9 til 13 og i den tiden ble togpassasjerene på lokalstrekningen mellom Bergen og Vaksdal fraktet med buss. Strekningen Arna-Bergen var togfri denne dagen på grunn av skifting av sviller i Ulrikstunnelen.

DRAMA: Det ser dramatisk ut. Heldigvis er det bare en øvelse.