Regnet øser ned når øvelsen begynner. Fire mennesker fanget av et ras, derav to begravd delvis under stein. Fjellsiden som redningsmannskapene skal rappellere ned, er et par hundre meter høy fjellvegg. Her må det gå kjapt, med tung forpakning og annet utstyr.

— Det er en krevende operasjon i et vanskelig terreng med faremomenter og mye utstyr som skal til de forulykkede, forteller fagansvarlig Kjetil Bahus, som sammen med Stein Møller har utarbeidet opplegget i dag.

Bedre samarbeid og kommunikasjon

Øvelsen den andre av totalt fire som Bergen Brannvesen og Fana Røde kors hjelpekorps skal gjennomføre.

Varabrannsjefen Karl Otto Nesdal i Bergen Brannvesen mener treningen har stor betydning.

— Det er viktig å øve sammen, det er viktig å kjenne hverandres utstyr, og det er viktig at mannskapene kjenner hverandre, slik at man jobber enda bedre når det først skjer noe.

Styrket kompetanse på ras

Kjetil Bahus var med på etablere landets første rasgruppe i 2006. Bakgrunnen var rasulykkene på Hatlestad 14. september og Hetlebakken i Åsane 14. november 2005. Dette var en videreføring av Bratt lende-gruppen fra 1988.

— Den gang brukte vi det vi hadde for hånden. Vi gravde med hendene, med spader og det vi ellers fant på stedet, fortalte Bahus til Bergens Tidende for fire år siden.

Fokus i dag er ikke raset, men tauredning og samarbeidet mellom Fana Røde Kors Hjelpekorps og Bergen Brannvesen. Men jobbing i fjell er alltid en utfordring.

— Dette er reelt farlig, dette er vel så ekte som en øvelse kan bli, i henhold til terreng og vær, sier Bahus.

Godt fornøyd

Etter en lang dag i kulde og regn sier Bahus seg fornøyd med dagens innsats.

— Målsetningene var å jobbe med tauredning og kommunikasjon mellom enhetene, disse nådde vi på en tilfredsstillende måte. Samtidig fikk også brannvesenet testet ut løfteputer for frigjøring av pasienter, forteller en sliten Kjetil Bahus.