• Tusen takk for at du hjalp oss den natten!

Slik ordla orlogskaptein Christian Irgens på daværende KNM Oslo seg da han fredag beæret Helge Anton Bakke i Austevoll. Anledningen var at Marinen overrakte Bakke en plakett som minne om den dagen han var med på å redde 49 mann fra den visse død. 24. januar 1994 deltok Bakke i redningsaksjonen etter at KNM Oslo drev på et skjær utenfor Marsteinen.

Har reddet 70 liv

Bergens Tidende skrev om Bakke for noen uker siden. Der fremgikk da at Helge Anton Bakke har reddet mer enn 70 mennesker i havsnød de siste årene med sin lille 30 fots sjark — deriblant 49 mann etter KNM Oslo-forliset. I den forbindelse fortale Bakke at han ønsket seg en plakett med våpenskjold fra Sjøforsvaret. Den ville han ha som et minne å vise sine barnebarn fra den gang han reddet 49 mann fra Marinen. Sjøforsvaret hadde til da ikke svart på anmodningen hans om å få en slik plakett.

Mange reagerte

Etter at dette sto på trykk i BT, reagerte flere i Marinen. Blant dem han som var skipssjef på KNM Oslo under forliset, Christian Irgens.

Sjøforsvaret har to ganger takket lokalbefolkningen i Austevoll for innsatsen i forbindelse med forliset. Det har vært arrangert seremonier og satt opp minnesmerker i kommunestyresalen på Storebø og ungdomshuset i Bakkasund.

Fredag var orlogskapteinen tilbake i Bakksund. På kaien og med besetningen på MTB-en Teist i stram givakt langs rekken i bakgrunnen, overleverte Irgens minneplaketten til Håkon Anton Bakke. (MTB Teist er for øvrig fartøyet kronprins Haakon var nestkommanderende om bord i.)

— Flott å vise barnebarna! Helge Anton tok imot æresbevisningen og takket på sitt direkte, enkle og staute vis:

— Takk! Dette blir flott å vise barnebarna. På plaketten – cresten som det heter i Marinen – troner skytshelgenen St. Svithun i Oslo byvåpen. Under er det gravert inn på en liten plate: ”Takk for innsatsen i.f.m. KNM Oslos ”forlis” 24. januar 1994. Chr. Irgens, OK, skipssjef”.

ALLTID PARAT: Hobbyfisker og frivillig redningsmann Helge Anton Bakke lar seg ikke be to ganger hvis noen er i nød i farvannet rundt Austevoll.
FOTO: ARNE NILSEN