Mannen fra Sivilforsvaret deltok i arbeidet med å lete etter de 19 savnede etter at "Rocknes" kantret.

Bilføreren skal ha kjørt vekk fra stedet i stor fart. Det er usikkert hvor alvorlig skadet mannen er.