KNUT LANGELANDknut.langeland@bt.no Slik kan det som i løpet av en mannsalder har utviklet seg til å bli en institusjon i bergensk friluftsliv, tvinges til å legge ned sin populære virksomhet.— Og det er ikke bare tomme trusler. Hvis kommunen står på sitt og nekter oss å transportere ved, varer og tunge propanflasker ved hjelp av bil og snøscooter noen få ganger om året, ser vi ingen annen utvei enn å stenge hytten. Hyttevaktene våre er for det meste kvinner, som gjør en stor frivillig innsats, og de orker ikke i tillegg å bære med seg alle forsyningene, sier hyttesjef Sverre Holm og formannen i Stiftelsen Redningshytten på Gullfjellet, Kjell Pedersen. Drikkevann til byen Bakgrunnen for at tradisjonen med søndagsåpen hytte med diverse servering nå kan stå foran en brå slutt, er selvsagt at Gullfjellet er blitt nedslagsfelt for drikkevannsforsyningen til Bergen. Det har ført til skjerpede restriksjoner på bruken av området, og det er dette som nå rammer Redningshytten. På en helt urimelig måte, mener Holm og Pedersen.- Vi har en snøscooter parkert i hytten. Den bruker vi toppen tre ganger i året til ved- og varetransport. I tillegg bruker vi den en sjelden gang til å transportere skadete personer ned fra fjellet. Dessuten benytter vi bil på gangveien noen få ganger om året. Jeg kan ikke begripe at dette skal bety noe fra eller til i forurensningssammenheng, sier Sverre Holm. Føler seg motarbeidet Han og Pedersen mener at Redningshyttens betydning for turfolkets trivsel og ve og vel under enhver omstendighet må veie tyngre for politikerne.- Vi har en varderekke på flere mil å vedlikeholde. Vi ser til og holder orden på broer og kjelkehus, og vi har hytten som vi driver på idealistisk basis. Alt dette gjør vi for at bruken av fjellet kan skje på en trygg og ordnet måte. Nå føler vi at denne virksomheten blir direkte motarbeidet, sier Kjell Pedersen. Han undres hva en stengt Redningshytte vil medføre av økt forurensning i området.- En stengning av Redningshytten vil bl.a. bety at tørrklosettet, som kommunen selv sørget for å installere da Gullfjellet ble drikkevannskilde, ikke lenger vil være tilgjengelig. Skal folk da gjøre sitt fornødne ute i naturen? Møter stengt bom Det er ni måneder siden bomsystemet ved parkeringsplassen ved Osevann ble omlagt og Redningshytten ble fratatt muligheten til å transportere forsyninger med bil frem til depothytten i Fallgropen. Så lang tid har det tatt for kommunen å gi Redningshytten et svar, som til overmål var negativt. I denne tiden er forsyningene til hytten blitt båret hele veien, men dette er en uholdbar løsning på lang sikt. Nå ber Holm og Pedersen politikerne om å sørge for at det blir funnet løsninger som kan sikre at Redningshytten fortsetter å være den møteplassen og den tryggheten den har vært for turfolk i generasjoner. - Det er ikke mer enn noen få år siden en tropp fra Sjøkrigsskolen, på sommerstid, ble overrasket av uvær, tok seg inn og knuste døren til kjøkkenet for å finne forsyninger. Gullfjellet er lunefullt, minner veteranen Kjell Pedersen om.

STENGES? Redningshytten på Gullfjellet trues av stenging fordi kommunen nekter motorisert ferdsel frem til stedet. (Foto: Knut Langeland)