Trolig må hun i forhold til størrelsen også være verdens kraftigste, i alle fall ett av verdens kraftigste fartøyer. Med en tonnasje på 87 bruttotonn og lengde på 22,5 meter, har MS «Det Norske Veritas» maskinkraft på hele 4000 hestekrefter. Hun gjør nær 25 knops fart.

Hun er bygget ved Båtservice-verftet i Mandal og ble døpt og overtatt i juni. I vinter skal hun være i beredskap i Kristiansund. Hun er den første i en helt ny serie fartøyer til Redningsselskapet, eller som det fulle og hele navnet er: Norsk selskab til Skibbrudnes Redning (NSSR). Nummer to i den nye serien er under bygging for levering neste år. Hun skal delfinansieres ved hjelp av en storstilt innsamlingsaksjon i regi av TV 2, tilsvarende NRKs årlige innsamlingsaksjoner. I alt foreligger det et fornyelsesprogram til 150 millioner kroner, der det inngår nybygg og oppgraderinger av eksisterende fartøyer.

Som navnet antyder, er Det Norske Veritas involvert i det nye fartøyet. DNV står for 15 millioner kroner av totalkostnaden på 30 millioner for det nye fartøyet. Pengene er gitt delvis kontant og delvis i form av rimeligere kostnader til klassing og andre DNV-tjenester.

Båten er spekket med utstyr, som for eksempel vannkanon til brannslokking, slepebåtutrustning, legeutstyr osv. To av det tre mann store mannskapet er dykkere og en er ambulansesjåførutdannet. Redningsselskapet opererer nå en flåte på cirka 30 fullt bemannede redningsfartøyer langs hele kysten. NSSR er organisert som en frivillig, humanitær organisasjon, med en demokratisk organisasjonsform basert på lokallag, fylkeslag, sentralstyre, landsråd og landsmøte. Det finnes søsterorganisasjoner i en rekke land.

I fjor reddet båter fra Redningsselskapet 41 personer fra den visse død, 104 fartøyer ble berget fra totalforlis, 4808 fartøyer fikk ulike former for assistanse, det ble utført 1731 dykkeroppdrag, det ble foretatt 1711 slepeoppdrag, det ble foretatt søk etter 316 personer og 170 fartøyer.

REDNINGSSKØYTE: MS «Det Norske Veritas» av Oslo, på presentasjonstur til Bergen. Her viser fartøyet noen av sine egenskaper på havnen.<p/>FOTO: EINAR G. P. SPANG