Stortinget vedtok i 2007 en ny rederiskatteordning som innebærer varig fritak for skatt på overskudd. Samtidig ble det vedtatt overgangsregler knyttet til den tidligere rederiskatten. Overgangsreglene pålegger rederiene en skatteplikt på gevinst.

Bergesen-rederiene og Farstad-rederiene mente at en slik overgangsordning var i strid med Grunnloven, som slår fast at ingen lover kan gis tilbakevirkende kraft.

Dette har Oslo tingrett gitt rederne medhold i.

Samtidig setter retten en ny øvre grense for overgangsregler som den mener ikke strider mot Grunnloven, noe som gir en skatt av saldoen på rederienes oppgjørskonto ved årsskiftet 2006 — 2007 til 5 prosent, mot stortingsvedtakets 28 prosent.

Rederskattens overgangsbeløp blir dermed 2,3 milliarder kroner, mot cirka 13,1 milliarder kroner fordelt over 10 år etter Stortingets vedtak.

Hva synes du om vedtaket? Si din mening her.