Det er ennå ikke klart om det blir sjøforklaring, og når den eventuelt blir holdt. Fra Bergen byrett får BT opplyst at det er dommeren som får tildelt saken som avgjør om det er grunnlag for sjøforklaring.

Onsdag hadde fortsatt ingen dommere fått saken. En sjøforklaring er en særlig ordning for etterforskning av ulykker til sjøs. Western Geco har ønsket at mannskapet skal blir avhørt. Muligens kan også personell ved Mjellem & Karlsen Verft AS blir innkalt for å svare på spørsmål. En sjøforklaring kan blir holdt selv om det havarerte skipet ennå ikke er hevet.

«Geco Sapphire» sank mandag etter arbeid med blant annet en bunnventil og et sjøvannsfilter. Det er ikke klart hva som er årsaken til at skipet plutselig begynte å ta inn vann. En sjøforklaring kan muligens bidra til å belyse det spørsmålet.

I BÅT HELE DAGEN: Alt er satt inn for å hindre at diesellekkasjen fra havaristen «Geco Sapphire» skulle spre seg. Håkon Espevik og Arne Herdlevær tilbrakte store deler av dagen i småbåt.
FOTO: RUNE SÆVIG