Den såkalte «Tiggerpakken» inneholder 10 millioner kroner som blant annet gir overnatting til for fattige tilreisende fra Sør-Europa. Mange av dem er i Bergen for å tigge.

— Det er gledelig at regjeringen ser verdien i det arbeidet vi gjør, sier daglid leder Marcos Amano i Robin Hood Huset i Bergen.

I samarbeid med stiftelsen Kirkens Bymisjon Bergen, Caritas St. Paul og Frelsesarmeen tilbyr Robin Hood Huset rådgivning, informasjonsarbeid og akutt overnattingstilbud for fattige tilreisende fra Sør-Europa i Bergen.

Kan fortsette

«Tiggerpakken» gir 10 millioner til å fortsette driften av tilbudene som allerede er på plass i dag.

Venstres Erlend Horn er glad for at finansieringen opprettholdes og slik at tilbudene kan fortsette.

— Det er viktig at de frivillige organisasjonene kan fortsette det viktige arbeidet de gjør i Bergen, sier Horn.

Viktig for Venstre

Han mener politiske press fra Venstre var avgjørende for at finansieringen nå blir videreført.

— Støtten til «tiggerpakken» var opprinnelig tatt av at budsjettet, men har nå blitt lagt inn igjen etter politiske press fra Venstre.

Han beskriver det som en viktig politisk seier for Venstre.

— Dette er en viktig del av Venstres sosiale profil. Vi er opptatt av at det skal være et verdig tilbud for de aller svakeste i samfunnet, sier han.

Avhengig av støtte

Amano forteller at Robin Hood Huset er avhengig av støtte fra staten for å komme opprettholde tilbudet på Robin Hood Huset. De tilbyr rådgiving for tilreisende tiggere og arbeidssøkere fra EØS-området.

— Rådgivingsstillingen er finansiert av støtten fra staten og vi er derfor helt avhengige av den for å kunne fortsette tilbudet, sier han.

I stillingen er det ansatt en person med bred språkkompetanse som tilbyr rådgivning på et bredt plan.

— Rådgiveren hjelper arbeidsinnvandrere med hensyn til muligheter på det norske arbeidsmarkedet, hjelp til arbeidssøking og rettigheter i arbeidslivet. De driver også med kunnskapsformidling vedrørende plikter og rettigheter i arbeidslivet og samfunnet, noe som er viktig for å bekjempe sosiale dumping og svart arbeid, sier han.

Uten fremtiden i Norge

Han mener rådgivingsstillingen også er viktig for å kunne gi arbeidsinnvandrer og tiggere en realitetsorientering når de kommer til Norge.

— Det er mange som ikke har en fremtid i Norge. Da kan vi hjelpe dem å komme i kontakt med instanser som for eksempel NAV eller ambasader i hjemlandet slik at de kan søke støtte til å reise tilbake til hjemlandet, sier han.

Han mener det også er viktig å opprettholde overnattingstilbudet som drives av Krikens Bymisjon i Bergen.

— Vinteren 2012 så vi at det var menneske som endte opp på sykehus fordi de sov på gaten. Det er veldig viktig at vi får støtte til å fortsette dette tilbudet, sier han.

REDDET: Venstres Erlend Horn er glad for at forsatt kan tilby overnatting og rådgivning til fattige fra Sør-Europa.