Flere ambulanser rykket ut til Nygårdsparken mandag ettermiddag. Meldingen gikk på at det var flere som hadde tatt overdose. Da bt.no kom til stedet, sto tre ambulansefolk nede i skogen etter å ha behandlet en kvinne. Øverst i parken satt andre og varmet seg rundt en bålpanne. Vedkubber lå ved siden av, noen i en sekk, andre utenfor.

— Lever hon?

Det var også spanere fra politiet til stede.

— Lever hon, å nei, hon e’ dau, sa en av de narkomane som ville vite hvordan det gikk med kvinnen som hadde fått i seg det livsfarlige stoffet.

— Heldigvis gikk det bra, vi fikk henne og en annen på beina, sier ambulansemann Otto Sæthre-Hansen.

Bt.no snakket med flere rusmisbrukere. De var glade for at ingen mistet livet.

— Hvordan har dere fått bålpannen opp hit?

— Det er noen studenter som har kommet med den. De har også kommet med ved til oss, svarer en mann som vil være anonym.

- Ikke fred å få

Handelen gikk sin gang. Narkotika og DVD-spillere ble budt frem for salg.

— E’ det nokken som har hasj?

Politiet fikk også passet sitt påskrevet. Ingen av de vi snakket med, hadde noen kompliment til ordensmakten.

— Politiet er her hele tiden. Det er ikke mulig å få fred, sier en mann.

VARME: Rusmisbrukerne har en bålpanne som de varmer seg rundt. Tilgangen til ved ser ut til å være bra.
PER LINDBERG