Torsdag morgen er olje— og energiminister Tord Lien på besøk i Odda. Ordfører John Opdal, lensmann Terje Kvalvik og sivilforsvarsleder Knut Granheim viser statsråden noen av ødeleggelsene etter flommen.

Berget hønene

Granheim viste blant annet stedet der hans eget hus sto før det forsvant i elven. Der ligger dørmatten fortsatt på plassen sin, sammen med en trillebår som sto inntil husveggen. Selve huset er derimot forsvunnet.

Et uthus står igjen på halv tolv. Der bodde to høner og en hane. Og mens ministeren er på omvisning, blir de forskremte hønsene reddet av mannskaper fra kommunen etter noen døgn på egen hånd.

GJENFORENING: Sivilforsvarsleder Knut Granheim møter hønene igjen etter at de ble reddet fra hønsehuset på kanten av stupet.

— Jeg er veldig glad de ble berget. Jeg har tenkt mye på dem, sier Granheim.

— Dette var bra, i denne situasjonen betyr slike lyspunkt mye, sier statsråden etter redningsoperasjonen.

— Det er flott at ministeren er her, det viser at han bryr seg. Jeg håper bare at lommeboken er åpen også, for her trengs det mye, sier Granheim.

Lien vil ikke komme med løfter på flekken.

— Nå er NVE i gang med akutte sikringstiltak for at ikke skadeomfanget skal utvikle seg ytterligere. For oss er det en fordel å se og sette oss inn i skadeomfanget. Vi ser jo at det har vært enorme krefter i spill. Så må vi i fellesskap se hva som skal gjøres videre. Jeg kan ikke si noe om det akkurat nå, det må en kartlegging til først. Men å styrke beredskapen i samfunnet er en prioritet for regjeringen, sier Lien.

Skryter av innsatsen

Han benyttet anledningen til å skryte av innsatsen til lokalsamfunnet.

— I tillegg til å sette meg inn i situasjonen, er jeg her for å å berømme innsatsen til sentrale aktører i redningsarbeidet - ikke minst de frivillige som har stått på, sier Lien selv.

VISITT: Mens Knut Granheim selv var ute og ledet sivilforsvarets redningsarbeid, forsvant huset hans på elven. Her viser han statsråd Tord Lien hvor det sto.
GODE KAMERATER: Knut Granheim (t. venstre) mistet huset sitt i flommen og Jan Åge Stengårdsbakken fikk store deler av eiendommen ødelagt. Begge er i sivilforsvaret og har jobbet hardt for bygden.

Ordfører John Opdal setter også pris på besøket. Stående ved den ødelagte broen over til Hjøllo, forklarte han statsråden hvor høy vannstanden var på det verste.

— Det er viktig for oss at han får se omfanget av skadene, sier han.

Ifølge ordføreren er det nå snakk om å bygge opp en steinmur mot elven for å sikre boligområder, som et strakstiltak. Han er glad for at vannstanden i Opo fortsatt er synkende.

— På det meste var det 778 kubikkmeter vann i sekunden i elven. I går var det 350, og nå har det sunket enda mer, sier han.

Til helgen er det meldt regnvær igjen, men ordføreren sier at det ikke er så store mengder.

— Meldingene vi har fått, er at det skal vi takle, sier han.

Klokken 13 skal det være nytt informasjonsmøte for de evakuerte. Da satser kommunen på at geologen fra NVE har en ny vurdering av husene i Hjøllo, Opovegen og Røldalsvegen.

Sjukehusvegen er klarert for tilbakeflytting.

GODE VENNER: Knut Granheim og Jan Åge Stengårdsbakken er begge i sivilforsvaret.
FRED IVAR UTSI KLEMETSEN