– Vi har gått igjennom budsjettene for bibelskolen, og det ser positivt ut, sier Olav Rønhovde, leder av det pastorale teamet i Levende Ord til Vårt land

I slutten av mai reduserte skolen staben med 80 prosent, og regnet med 6,5 millioner kroner i tapt statsstøtte. Men onsdagens styremøte i Levende Ord åpnet for videre drift av skolen.

Mindre enn vanlig

Rønhovde sier at det de siste ukene har kommet nye søknader, og det har blitt bekreftet at i overkant av 30 vil ta i mot plassen. Det er likevel mye mindre enn vanlig: i fjor startet 170 personer på bibelskolen.

– Er det mulig å drive skolen med så få elever?

– Vi har redusert kraftig i antall stillinger, og dermed funnet midler til å drive skolen. Dessuten må vi drive rimelig, sier Rønhovde til Vårt Land.

Erfaring

I rektor John Tore Dalands sykefravær opplyser mangeårig bibelskolelærer Nils Gustav Johnsen til Vårt Land at han tror minst 50 elever vil være på plass når skolen starter opp til høsten. 45 søkere oppgir at de vil gå på Levende Ords bibelskole, og ifølge Johnsen viser erfaringene at det ofte siger på med elever når skoleåret nærmer seg.

– Jeg blir derfor ikke forundret om elevtallet kommer opp i 60-70 når vi tar fatt på et nytt semester, sier Johnsen.