Historien om formannen i villreinutvalget for Hardangervidda som opplevde det oppsiktsvekkende, å møte en bever i vårt fylke, har flere artige poenger.

For det første er det ikke påvist bever i Hordaland på mange år. Rett nok var det slike dyr på Rjotomyrane mellom Hedlo og Hadlaskard i Veigdalen og i Isdalen nordøst for Fossli på midten av 1970-tallet. Siden har beveren ikke vært sett her i fylket.

Men i går morges dukket det altså opp en bever midt i kjørebanen på riksvei 7 ved avkjørselen til Liseth. Aslak Myrvang forteller til Bergens Tidende:

— Jeg fant ut at det kunne være risikabelt for dyret å rusle midt i veien på det sterkt trafikkerte RV 7. Så jeg prøvde å jage den ut i elven Isdølo som går under broen i nærheten av veikrysset, sier han.

Bitt i leggen

— Men beveren forsvarte seg iltert og bet meg i leggen da jeg forsøkte å jage den ut i elven. Da hentet jeg en varmedress som jeg hadde liggende i bilen. Jeg kastet den over hodet på beveren. Da roet den seg ned, og jeg klarte å få godt grep om den. Så bar jeg den ned til elven Bjoreio som renner parallelt med RV 7. I en høl i Bjoreio slapp jeg beveren ut og den svømte av gårde, sier Myrvang.

— Det var en snodig opplevelse. Det hadde vært kjekt om vi hadde fått flere av disse spennende dyrene i vassdrag i Eidfjord. Men det må jo selvsagt flere enn ett individ til for at det skal bli en bestand, ler Myrvang. Som undrer seg på om beveren er kommet ned elven Isdølo fra Isdalsvatnet.

Har reddet liv før

Et tilleggspoeng i denne historien er at navnet på elven som beveren ble sluppet ut i - Bjoreio - stammer fra ordet bever. Siden navnet betyr noen sånt som «bever-eidet», tyder det på at det har vært bever i dette vassdraget langt tilbake i tiden. Bjoreio kommer ut fra Tinnhølen inne på Hardangervidda, renner nedover Bjoreidalen, går utfor Vøringsfossen og ender i Eidfjordvatnet.

Enda et poeng i denne historien er at Myrvang også tidligere har reddet liv. I mars i fjor svømte han ut og reddet livet til en niårig gutt etter den dramatiske ulykken da en buss ble feid på fjorden av et snøskred i Eidfjord.

- Oppsiktsvekkende

Viltforvalter Tore Løne ved miljøvernavdelingen hos fylkesmannen i Hordaland sier til Bergens Tidende at det er svært oppsiktsvekkende at det er observert bever i Hordaland.

— Det kan dreie seg om et individ som er utstøtt av et beversamfunn på Østlandet. Så vidt jeg vet er Uvdal i Buskerud det nærmeste vi i Hordaland kommer et beversamfunn. Beveren kan ha krysset Hardangervidda fra Østlandet og havnet ett eller annet sted i Eidfjordfjellene og overvintret der. Uansett må dyret har forflyttet seg enormt langt for å kunne havne i Isdølo/Bjoreio. En slik forflytning må ha skjedd i sommerhalvåret. Beveren er nemlig ikke mobile på vinterstid når elver og innsjøer er tilfrosset med is. Derfor tror jeg denne beveren må ha overlevd i lang tid i området der den ble funnet, sier Løne.

— Nå håper jeg beveren får fred og ikke blir jagd av tankeløse mennesker. Blir folk for nærgående, vil de fortrenge beveren, sier Tore Løne.