— Mange tenker kanskje at sommeren er en tid der fattige tilreisendeklarer seg selv, men vi opplever ikke situasjonen slik. Derfor er vi veldig glade for å ha funnet en løsning, sier daglig leder iKirkens Bymisjon, Leif Jarle Theis.

Fikk 1,7 millioner

Tidligere i vår gikk han ut og advarte mot at arbeidssøkende EØS-borgere uten bolig ville stå helt uten overnattingstilbud i juni, juli og august.

Justis- og beredskapsdepartementet bevilget 1,7 millioner kroner for å opprettholde tilbudet i2014, men Leif Jarle Theis og kollegene hans trengte ytterligere 700.000 kroner for å holde sovesalen åpen i sommer.

— Løsningen ble at vi fikk tak i noen lokaler til et annet prosjekt i Kirkens Bymisjon som ikke starter opp før til høsten. I mellomtiden, før de bygges om, kan vi bruke disse lokalene til overnatting, sier Theis.

Mangler dusj

Lav husleie bidrar til at løsningen er mulig, men Theis understreker at tilbudet er midlertidig.

— Beliggenheten i nærheten av Korskirkealmenningen og størrelsen på lokalene er bra. Men vi mangler dusj, sier han.

Kirkens Bymisjon jobber imidlertid med å finne løsninger slik at de som overnatter kan få mulighet til å vaske seg skikkelig. Blant annet har de søkt Bergen kommune om lønnsmidler slik at de kan ha et åpent dusjtilbud i nærheten.

— For å kunne drifte dusjer andre steder må vi ha bemanning, sier han.

Full sovesal

Dagens overnattingstilbud i Ynglingen har siden februar i år værtså godt som fullt hver natt. Mange benytter seg også av tilbudet om gratis utdeling av dagligvarer to dager i uken.

— Bymisjonen og mange andre hjelpeorganisasjoner i Bergen vilbidra til at de som kommer til byen uten mat, penger og tak over hodet,kan få hjelp til å komme seg videre, sier Leif Jarle Theis.