Samtidsorkesteret BIT20 Ensemble har Bergen kommune som en av sine viktigste økonomiske støttespillere.

— Hadde Christina Brunner blitt utnevnt, ville det først og fremst skapt habilitetsproblemer for kulturbyråd Gunnar Bakke, sier jussprofessor Johan Giertsen.

Christina Brunner ble lansert som ny styreleder for BIT20 tidligere i høst, da styreleder Ole Hope ønsket å trekke seg etter åtte år i vervet.

Ute etter kompetanse

Hope, som er adm.dir. ved Norges Handelshøyskole, sier til BT at mange navn ble vurdert, og at valget til slutt falt på Christina Brunner, som også har en lederstilling på NHH.

— Jeg så utfordringen, sier Ole Hope, med henspilling på Brunners forhold til kulturbyråden, men vi har først og fremst ute etter en person med høy kompetanse. Og også en slik person må få lov å ha et privatliv, sier Hope.

— Men burde dere ikke ha sett allerede i utgangspunktet at forbindelsen mellom Brunner og kulturbyråden kunne være problematisk?

— Du kan ha et poeng, og det er mulig det var en feilvurdering. Men nå er saken en ikke-sak. Christina Brunner blir ikke ny styreleder i BIT20, sier Hope.

Han forteller at Christina Brunner i forrige uke gjorde det klart at hun var uaktuell som ny styreleder i BIT20.

Kan ikke svare

— Dersom Christina Brunner ikke selv hadde trukket sitt kandidatur, ville styret da ha utnevnt henne som ny styreleder for BIT20?

— Det kan jeg ikke svare deg på. Christina Brunner var ikke kandidat til styret da styret behandlet saken sist mandag, så ditt spørsmål er rent hypotetisk. Det viktigste for meg og styret har vært å finne en person med den beste kompetansen for styrevervet. I BIT20-styret er det nok folk med musikkfaglig kompetanse. Vi var enige om at den som skulle etterfølge meg, måtte ha høy administrativ-faglig kompetanse, sier Ole Hope.

Christina Brunner sier til BT at hun ikke ønsker å kommentere denne saken.

Bakke inhabil

Jussprofessor Johan Giertsen, som er ekspert på selskapsrett, sier til BT at det ikke finnes lovregler for den type selskaper som BIT20 hører inn under.

— Det er organisasjonen selv som avgjør hvilke krav som skal stilles til uavhengighet for styremedlemmer, med mindre det da står noe om det i selskapets vedtekter. I dette tilfellet ville spørsmålet om habilitet eller inhabilitet først og fremst gjelde kulturbyråden, hvis hans samboer var blitt medlem av styret i BIT20. Da måtte kulturbyråden i hver enkelt sak som gjaldt BIT20 stille seg selv spørsmålet om sin egen habilitet. Og i de fleste saker ville det da være naturlig å overlate saken til en settekulturbyråd, sier Johan Giertsen.

Liten by

— Med det aller beste ville vel være å unngå utnevnelser som medførte den slags problemer?

— Selvsagt, men vi er et lite land, og en enda mindre by, sier Johan Giertsen og ler.

Ole Hope sier til BT at jakten på ny styreleder for BIT20 fortsetter, og at han selv fortsetter i vervet til etterfølgeren er funnet.