Stureterminalen: En ærfuglhann er midt i badeprosessen. En kvinne holder fuglen i et fast grep, mens en annen kvinne spyler ærfuglen med lunket vann. Han er vasket ren for olje og kan se lyst på muligheten for å overleve uhellet han og tusenvis andre sjøfugl har havnet opp i. Snart er han klar for opptørking og om noen dager slippes han fri.

«Server»-forliset har trolig kostet mer enn 2000 sjøfugl livet, ifølge Direktoratet for naturforskning. Seks erfarne fuglevaskere har gjort sitt til å redde noen av de oljetilgrisede sjøfuglene. Med økonomisk bistand og i samarbeid med Kystverket og velvillig hjelp fra Norsk Hydro på Sture, er det etablert en base på Stureterminalen for vasking av oljetilsølt sjøfugl.

40 minutter pr. fugl

Inne i et lagerbygg på kaiområdet er det bygget flere mindre bur. De er tildekket med duker og laken. I burene står oljetilsølt sjøfugl. De venter på å bli vasket. Like bortenfor står to byggtørkere og blåser varm luft inn i tildekkede bur. Det er stedet der vaskede fugler blir tørket. I et annet rom står to store basseng fylt halvveis opp med sjøvann, og dekket med nett. Her er det ferdig vasket fugl oppholder seg.

Midt ute på gulvet i dette rommet står de to kvinnene som er ferdig med å såpe inn og skrubbe ærfuglhannen ren for olje. Nå er de i gang med å skylle fjærdrakten for såpe. Skyllingen tar like lang tid som selve vaskingen.

— Det tar 40 minutter å vaske en fugl. Såpen vi bruker for å fjerne oljen, ødelegger strukturen i fjærdrakten akkurat som oljen gjør. Det er viktig å skylle fuglen godt etter vaskingen for å gjenskape strukturen i fjærdrakten, forteller Naomi Paulsen.

Hun og Karen Tvedt leder fuglevaskingen etter «Server»-forliset.

Været hindret

Paulsen forteller at de til nå har ferdig vasket 9 ærfugl, mens 17 fugler står i vaskekø. Av disse er det 6 gråmåker, 1 fiskemåke og 10 ærfugl. Hun sier det er lite sannsynlig at flere oljeskadede fugl blir fanget. Folk som har vært ute for å fange tilsølte fugler, finner ikke lenger noen.

— De første døgnene etter et slikt oljesøl er helt avgjørende. Etter noen dager vil fuglene dø av oljeforgiftning eller kulde. Denne gangen var vi så uheldig at været gjorde det umulig å sanke inn fugler de første dagene. Dermed har vi ikke klart å fange fugl i stor skala. Vi tror at et stort antall sjøfugl er døde og er sunket.

Tåler stresset

— Tåler fuglene stresset de utsettes for ved nærkontakt med mennesker på toppen av påkjenningen fra oljen?

— Ja. Mange studier viser at fuglene takler stresset. Men vi er veldig nøye med å gjøre stresset så lite som mulig for dem.

Paulsen forteller at de er seks erfarne fuglevaskere i sving på Stureterminalen. To av dem kommer helt fra Tyskland. Tanja Regmann og broren Sascha har reist helt fra Dortmund for å bistå aksjonen. I tillegg deltar ti frivillige.

— Takket være økonomisk bistand fra Kystverket, får de seks erfarne vaskerne dekket reise og utgiftene til mat. Vi er svært glad for samarbeidet med Kystverket, og vi er i en god dialog med dem. Vi håper dialogen resulterer i at vi sammen utarbeider en beredskapsplan for fuglevasking. Da kan vi ved seinere oljesøl stå bedre rustet til å komme i gang med innsamling og vasking av oljeskadet fugl helt fra dag.

SÅPESPRUT: Ærfuglen blir skrubbet så såpeskummet står.
VASKING: Tanja Regmann fra Tyskland til venstre og Mona Larsen fra Fredrikstad i full sving med å vaske ærfuglhannen.