Det sier politimester i Hordaland, Ragnar Auglend.

Politiet har gjennomført en publikumsundersøkelse blant 5400 personer over hele landet, 200 i hvert politidistrikt.

Et av spørsmålene er om informantene tror kriminaliteten har økt, og svarene er delt i tre kategorier: i nærmiljøet, i politidistriktet og i hele landet.

I 2006 mener 19 prosent at kriminaliteten har økt i nærmiljøet, 47 prosent at den har økt i politidistriktet og altså 83 prosent at den har økt på landsbasis.

Tryggest ved gatedøren

– Svarene viser at folk føler seg tryggere jo nærmere de kommer sitt eget hjem. Jeg er ikke så bekymret for svarene de gir om nærmiljøet og politidistriktet, men altfor mange har et inntrykk av at kriminaliteten øker på landsbasis, sier Auglend.

Politimesteren analyserer det slik at folk har et mer realistisk bilde av nærmiljøet fordi de selv erfarer mye av det som skjer der.

– Men jo lenger borte det er fra hjemmet, jo mer avhengig er man av medienes fremstilling. Og mediene griper i stor grad fatt i de store og alvorlige tingene, sier Auglend.

Han mener at mediene må tenke mer over hvordan de dekker krimområdet, men går også i seg selv og sier at politiet kan bli bedre på å formidle det reelle bildet.

– Vi må jobbe mer for å få frem gla'sakene, og de positive tingene i vårt arbeid. I tillegg må vi jobbe på en slik måte at folk føler seg trygge, sier Auglend.

Undersøkelsen viser at folk i stor grad får med seg trendene i utviklingen av de ulike typene kriminalitet.

– Ta for eksempel vold. I Hordaland mener flere (9 prosent) at det er stor sannsynlighet for at de vil bli utsatt for vold enn i samme undersøkelse i 2004 (6 prosent). Og den grove volden her i distriktet har faktisk økt, sier Auglend.

Samtidig er folk mindre redde for innbrudd i bolig og annen eiendom. Dette står i forhold til at antall innbrudd nesten er halvert siden slutten av 90-tallet.

Likevel har vi altså et skjevt bilde av kriminaliteten i Norge generelt. I publikumsundersøkelsen var det ingen som svarte at de trodde kriminaliteten generelt hadde gått ned her i landet.

Kokkvold er enig

Generalsekretær i Norsk Presseforbund, Per Edgar Kokkvold, er ikke overrasket.

– Det er nødvendigvis de kriminelle handlingene som rapporteres og dramatiseres, ikke alt som ikke skjer. Og da får folk et inntrykk av at ting blir stadig verre, sier Kokkvold.

Han hører ofte fra folk rundt omkring i Norge at de ikke vil reise til Oslo fordi byen er blitt så farlig.

– Vi som bor her har et annet inntrykk. Vi ferdes på normal måte, sier Kokkvold.

Han mener mediene ikke er flinke nok til å lage analytiske saker som viser statistikk, og setter ting i en større sammenheng.

– Vi har både rett og plikt til å dekke den grove kriminaliteten, men må også sørge for å gi et riktig inntrykk av utviklingen, sier Kokkvold.