RANDI KVINGE

I flere dager har det vært et internasjonalt sus over den gamle bystyresalen i Bergen. Benkeradene har vært fylt med skoleelever som har presentert seg som FN-delegater fra ulike land. Barnearbeid og utdanning for alle har vært på dagsordenen, og gjennom åpningstale, hovedforhandlinger og replikkutveksling har delegatene prøvd å fremme sitt syn.

Elevene fra Olavskulen, Åsane Folkehøgskole, Nordhordland Folkehøgskule og Bjørgvin videregåande skule (vk2) stilte godt forberedt. Mats Olav Sollid representerte Kina, og kastet seg galant ut i replikkutveksling med menneskerettighetsorganisasjonen «Human Rights Watch» om verdensøkonomien.

— Jeg mener i-landene bør ta et ekstra ansvar for de økonomiske forholdene i verden, sier han, og får raskt støtte av Pakistan.

Delegatene fra Indonesia er klare for pause, og president Lene Lunde tar en demokratisk avstemming om dette er noe alle delegatene ønsker. Til slutt blir de enige om ti minutter.

Lobbyvirksomhet

I pausen prøver BT å komme i tale med Kinas delegat, men den slags forstyrrelser er det ikke tid til. Her er det lobbyisme på høyt plan.

— Jeg må prøve å få andre til å støtte saken min, sier han og henvender seg til Japan. Sammen prøver de å bli enige om hva slags barnearbeid som er akseptabelt.

Jørund Hannevold representerer Algerie, og stiller formelt med mørk dress og slips. Egentlig skulle han vært i et møte, men ofrer seg noen sekunder.

— Dette er kjempegøy. Her får vi virkelig se hvordan en driver forhandlinger. Dessuten har vi lært mye om landet vi representerer, forteller han.

Holder orden

Presidenten Lene Lunde (26) er ansatt i FN-sambandet Vestlandet, og er med på å arrangere rollespillet om FN. Hvert år blir det simulert et FN-organ, og i år er det generalforsamlingen sin tur. Lene snakker som en president, holder god orden på delegatene, og passer på at forhandlinger og avstemminger går korrekt for seg.

— Delegatene skal bestemme. Jeg bare holder orden, sier Lene.

Hun tror spillet er med på å fremme større forståelse for hvordan det internasjonale samfunnet fungerer.

— Selv om ulike land er enige om en sak, er det ikke lett å komme frem til konkrete løsninger, forteller hun.

Pausen er over, og delegatene finner plassen sin. Forhåpentlig et skritt nærmere en løsning på konfliktene.

LEDELSEN: President Lene Lunde (26) er i rollespillet ansatt i FN-sambandet Vestlandet - Delegatene skal bestemme. Jeg bare holder orden, sier hun. Til venstre visepresident Ida Lindkvist.<br/>Foto: HILDE UNOSEN