Det ble klart da bergensbudsjettet for neste år ble presentert i dag. Byrådet har bevilget én million kroner ekstra til sommerleirene neste år.

Drevland slo seg på brystet med at ingen institusjoner blir nedlagt og at det ikke kommer nye kutt i tjenestene innen helse og omsorg.

4,1 milliarder kroner skal brukes på helse— og sosialsektoren neste år.

De neste fire årene er det blant annet satt av 45 millioner kroner til boliger for utviklingshemmede. I tillegg skal det bygges 68 nye boligenheter for mennesker med psykiske lidelser.