Før jul vedtok bystyret med stemmene fra Arbeiderpartiet, KrF, Senterpartiet, Venstre og Fremskrittspartiet å kutte bevilgningene til ombudsordningen med en halv million kroner i år, og en million kroner neste år. Det ville ført til at to av tre ombudsstillinger måtte fjernes allerede i år.

Protestene mot nedlegging av ombudene har vært mange, særlig gjelder det eldreombudet. Eldreombudet ble opprettet som prøveordning i 1998, og er delvis finansiert med statlige midler. Både Pensjonistforbundet og Kamp for del eldre har protestert kraftig mot nedleggingsforslaget.

De oppfatter ombudsordningen som svært viktig for å sikre eldre et anstendig omsorgstilbud. Forretningsutvalget innstilte i går på å styrke ombudenes budsjett i år med 500.000 kroner. I løpet av året skal erfaringene med ombud evalueres.

Det har til nå ikke vært gjort, trass i at Bergen har hatt byombud siden 1993. Bystyret behandler saken på sitt møte førstkommende mandag.