GUNNAR WIEDERSTRØM

Kombinasjonen av økte statlige tilskudd, og innsparinger ved driften av skolen fører til at fylkeskommunen sparer 300.000 kroner til neste år, selv om skolen ikke legges ned til sommeren.

Protestene mot nedleggingen har vært mange og sterke, særlig fra korpsmiljøet. Norges Musikkorpsforbund, under ledelse av generalsekretær og fylkestingsmedlem Trude Drevland har blåst i basunene. Manger har et helt unikt undervisningstilbud som særlig korpsmusikanter har kunnet nyte godt av.

Den andre nedleggingstruede skolen, Osterøy vidaregåande skule, står fortsatt svært utsatt til. Riktignok har huseier tilbudt fylkeskommunen en leiereduksjon på 200.000 kroner, men det er ikke tilstrekkelig til at fylkesrådmannen rår til at skolen holder åpent også etter neste sommer.

Fylkestinget avgjør skjebnen både til Manger Folkehøgskule og Osterøy vidaregåande skule. Det er ingen grunn til å tro at fylkestinget vil gå inn for nedlegging på Manger. Fremtiden til Osterøy vidaregåande skule er derimot fortsatt høyst usikker.