I bystyret i kveld har Frp, Høyre, Venstre, RV og SV gått inn for dette.

Flertallet i bystyret har derimot ikke satt av penger til drift av skolen. Det betyr at Bergenhus bydel må finne de 1,5 millioner kronene som driften koster, fra eget budsjett.

Bydelen gikk med underskudd på 50 millioner kroner i fjor.