• Det er bort i hamp og staur dersom Kystbussen mellom Bergen og Stavanger legges ned, mener Ruth Hagen. Hun er jevnlig bruker av bussambandet Konkurransetilsynet sier kan være ulovlig.

Ruth Hagen bruker Kystbussen når hun skal besøke sin sønn, svigerdatter og barnebarn på fire år i Haugesund.

— Jeg blir lett sjøsyk og foretrekker bussen. Det er behagelig måte å reise på og sjåførene er hyggelige, sier hun.

Karen Andersen jobber i Stavanger, men er fra Bergen og har familien her.

— Jeg er redd for å ta båten, etter «Sleipner»-forliset. Hvis de tar bussen vekk, venter jeg heller på en toglinje sørover. Muligens kan jeg ta båten om sommeren, sier hun oppgitt

Populær rute

Om lag 400.000 passasjerer benytter seg i dag av transporttilbudet mellom Bergen og Stavanger.

  • Jeg er mest bekymret på passasjerene vegne hvis vi må legge ned Kystbussen, sier konserndirektør i HSD Buss, Bjørn Ove Børsnes.

HSD eier 50 prosent i Kystbussen. Konkurransetilsynet mener at samarbeidet mellom HSD Buss, Connex Vest og Gaia Reiser om Kystbussen kan være i strid med konkurranseloven og kan beordre stopp i samarbeidet. I tillegg kan Kystbussen få overtredelsesgebyrer på til sammen inntil 3,5 millioner kroner.

— Det vil være en forferdelig nedtur hvis vi må legge ned ruten nå, når ruten endelig er blitt lønnsom. sier Børsnes.

Kystbussen en av de største og mest brukte sambandene i Nor Way-samarbeidet, med en omsetning på 60 millioner kroner.

— Etter å ha blitt oppfordret til å opprette rutesambandene av politikere både sentralt og lokalt, er det merkelig om det skulle være ulovlig,. Hvis vår virksomhet blir stemplet som ulovlig, blir mange andre samband også rammet, sier Børsnes.

De tre eierne vil nå gå i dialog med Konkurransetilsynet, og at Børsnes har god tro på at virksomheten kommer til å fortsette.

— Vi vil ha møte med tilsynet, og deretter legge frem saken vår skriftlig, sier han.

- Et varsel

— Dette er et varsel, vi har ikke konkludert og kommer til å drøfte saken med partene på en åpen og fordomsfri måte, sier kommunikasjonsdirektør i Konkurransetilsynet, Signe Horn.

Hun peker på at samarbeid mellom busselskaper ikke er ulovlig i seg selv. Det er samarbeid som fortrenger konkurrenter som er ulovlig og som skal drøftes i denne saken.

— Vår oppgave er å sørge for at forbrukerne får et best mulig tilbud til en lavest mulig pris. Kystbussambandet har en høy billettpris når vi sammenlikner med tilsvarende strekninger andre steder i landet, selv når vi tar hensyn til ferger og liknende på Vestlandet. Da er det vår oppgave å vurdere om det er reell konkurranse på denne strekningen.

— HSD sier at resultatet vil bli færre avganger og dyrere billettpriser hvis samarbeidet opphører?

— Det får stå for deres regning. Nå får vi se hva ordvekslingen leder til. Vårt mål er at forbrukerne skal få et bedre og billigere tilbud, sier Horn.