Hvert år bruker Universitetet i Bergen (UiB) rundt åtte millioner kroner på sikring, vakthold og reparasjoner etter innbrudd. Det stjeles også for rundt 900.000 kroner fra universitetet, skriver På Høyden.

— Vi har miljøproblemer og helserisiko knyttet til sprøytespisser. Ansatte opplever utrygghet, vi trenger ekstra vakthold og utvidet sikkerhetssystem, sier rektor Sigmund Grønmo.

Vaksine

Ansatte ved Bergen museum får nå tilbud om hepatittvaksine fordi de plukker så mange sprøyter fra Muséhagen.

— Vi har et kjempestort problem og må ofte jage folk som setter skudd i hagen, fordi det kommer skolebarn på omvisning. Vi har også opplevd å måtte holde skolebarn igjen inne på museet fordi det ble solgt sex utenfor, sier direktør Siri Jansen.

VIl ikke flytte

Universitetsledelsen er likevel tydelige på at de ikke vil gå inn for å flytte narkomane fra Nygårdsparken.

— Vi er klar over at vi vil kunne løse problemene for universitetet ved å flytte de narkomane. Men dette vil bare føre til at man skyver nærmiljøproblemet over på andre områder i byen. Som kunnskapsinstitusjon vil vi nødig løpe fra vårt ansvar, sier Grønmo.

Hva bør gjøres for at ansatte på universitetet skal føle seg trygge?