• Faren er at flere enn ellers slipper gjennom, sier politioverbetjent Tore Salvesen ved Laksevåg politistasjon om politistreiken.

Nesten alle juristene i Hordaland politidistrikt går i dag ut i streik. Over 30 rettssaker vil denne uken bli berørt av politistreiken.

– Hvilke konsekvenser har streiken fått for dere så langt?

– Systemet blir mye mer tungrodd. Vi bruker for eksempel mye mer tid på å skaffe oss fullmakt til ransaking, pågripelser og andre tvangstiltak. Nå er det bare politimesteren som kan gi slike fullmakter, med mindre det er helt spesielle saker, sier politioverbetjent Tore Salvesen ved Laksevåg politistasjon.

Han viser til fire saker stasjonen etterforsker: Tre grove tyverier og et biltyveri.

– Det betyr at vi må sette oss i kø hos politimesteren for å få de fullmaktene vi trenger.

Han peker på to andre konsekvenser også:

– Fredag løslot vi to personer siktet for bedragerier. Begrunnelsen for varetektsfengslingen var bevisforspillelses— og gjentakelsesfare. De skulle egentlig sittet i tre uker til. Streiken var et av flere forhold som var med i vurderingen, sier han.

– Siden systemet er så tungrodd, blir det til at vi øker maskevidden for hva vi griper inn i. Faren er at flere enn ellers slipper gjennom.

30 saker - Alle hovedforhandlinger i retten hvor streikende politijurister skulle vært aktor blir avlyst. Bare denne uken dreier det seg om over 30 saker. Neste uke er det over 50 rettssaker som vil bli berørt, sier Gunnar Fløystad, leder av retts- og påtaleenheten i Hordaland politidistrikt.

Akademikerne utvider i dag streiken, og tar ut 164 nye politijurister. I Hordaland politidistrikt er det bare 5 av 41 jurister som ikke er tatt ut i opptrappingen av streiken.

Juriststreiken får konsekvenser for blant annet varetektsfengslinger.

— I helgen har vi pågrepet en svært aktiv vinningskriminell, som vanligvis ville blitt fremstilt for fengsling. Han blir i stedet sluppet løs, sier Fløystad.

I de alvorligste sakene, som drap, voldtekt og grove ran, vil det bli gitt dispensasjon slik at streiken ikke setter liv og helse i fare.

I Bergen tingrett vil over 20 saker bli utsatt hvis streiken varer ut uken.

— Det vil bli prioritert å få disse sakene opp igjen så raskt som mulig. Det trenger ikke å ta så lang tid før de kommer opp igjen, men det er selvfølgelig uheldig at de blir utsatt, sier sorenskriver Martin Tenold i Bergen tingrett.

Også planlagte rettssaker i Midhordland tingrett, Voss tingrett og Nordhordland tingrett blir berørt av streiken.

EIRIK BREKKE