De siste par årene har flere barnehager i bergensområdet gått over til en ny metode for desinfisering. Solbakken barnehage i Ytre Sandviken er en av disse.

Ved årsskiftet fikk barnehagen installert ozonert vann. Fra forhandleren presenteres det som en ny og unik desinfiseringsmetode uten bruk av teknisk sprit og kjemikalier.

Bakterienivået reduseres til et minimum, og det skal ha positiv effekt på sykefraværet. Det kan også ha gunstig effekt på dem som reagerer på håndsprit.

Ifølge Folkehelseinstituttet er håndhygiene det viktigste og beste tiltaket for å hindre smitte. I helseinstitusjoner er hånddesinfeksjon foretrukket fordi det oftest er mest effektivt og er enklere å gjøre tilgjengelig på rett sted. For befolkningen for øvrig anbefales vask med såpe og vann.

Fikk mer eksem

Sønnen til Silje Mæland er ivrig med håndvasken. Utover vinteren la hun merke til at han hadde fått eksem på hendene. I vinterferien forsvant det. Det samme skjedde i påskeferien.

— Tilbake i barnehagen, ble eksemen like ille igjen. Da fikk jeg mistanke om at det kan ha en sammenheng med ozonvannet, sier Mæland, som leder foreldreutvalget i Solbakken barnehage.

Etter initiativ fra foreldrene er ozonvannet nå stengt inntil videre i denne barnehagen.

— Vi har undersøkt ganske grundig og finner ingen dokumentasjon på at dette verken er helsefremmende eller helseskadelig, sier Mæland, som selv er helseforsker og helseforsker og opptatt av at ting skal dokumenteres.

I Solbakken barnehage trodde de at man med ozonvann skulle slippe å bruke såpe. Men ozon rengjør ikke, det bare fjerner bakterier, så såpe må likevel brukes.

Sykefravær som før

Etter det Mæland har brakt på det rene, har rundt tyve barnehager i bergensområdet installert ozonert vann. En ringerunde indikerer at de fleste først og fremst er fornøyde med at ozonvannet fører til mindre lukt der det skiftes bleier. Noen rapporterer også om mykere hender. Andre at hendene først ble myke og deretter tørre. Flere barnehager bruker det også til å desinfisere leker.

Men ingen av de BT har snakket med har registrert noen effekt på sykefraværet.

ozonvzann2f.jpg
TOR HØVIK

— Det er omtrent som før, sier styrer i Øyjorden barnehage, Anne Gro Asbjørnsen.

Hun tror installeringen av ozonvann rundt om i barnehagens avdelinger kostet rundt 70.000 kroner.

— Skulle det vise seg at dette er skadelig på noe vis, vil vi selvsagt koble det av. Vi har bare selgerens ord for at dette er bra, og han reklamerte jo med at også smittevernoverlegen bruker ozonvann, sier Asbjørnsen.

- Må brukes rett

Selgeren hun referer til er Jan Liby, direktør i OPM AS.

— Det er ingen tvil om at ozon har dokumentert desinfiserende effekt, sier han.

Ozon har lenge vært brukt til desinfisering av svømmebasseng og jacuzzi og dessuten brukes til å rense drikkevann. Det selges også til tannlegekontor, restauranter, legekontor og fiskehandlere.

- Kan du dokumentere effekt på eksem og sykefravær?

— Vi markedsfører det ikke som noe som skal redusere eksem, men vet at enkelte har hatt slik effekt av det. Jeg har aldri hørt at noen har fått eksem av å bruke det. Vi selger ozonert vann som desinfeksjonsmiddel og synes det er et produkt som kan være fornuftig for barnehager, der det er lett at mange smittes når en blir syk. Vi har fått tilbakemeldinger på at det har ført til mindre snørrete unger og noe færre og kortere sykefravær. Men man må bruke det slik det skal brukes for å merke effekt, og vi kan jo ikke overstyre bruken av det.

Liby vil ikke si hvor mye det koster å installere ozonvann eller hvor mange barnehager han har solgt det til. Ozonforhandleren legger til at både renholdsavdelingen og smittevernoverlegen i Bergen kommune har anbefalt ozonert vann som et alternativ til sprit for desinfisering.

Vil ikke reklamere

Smittevernoverlege Øystein Søbstad bekrefter at en av vaskene på Smittevernkontoret i Bergen kommune fikk installert ozonert vann for tre-fire år siden.

— Det fungerer bra til vårt bruk, vi vasker oss ikke i ozonvann hele dagen, men bruker det før vi skal til lunsj. Vi undersøkte litt rundt dette før vi installerte det, men jeg har ikke satt meg så veldig nøye inn i det, og synes ikke noe om å bli brukt som sannhetsvitne på at ozonvann er det beste for barnehager. God håndhygiene er viktig, men alt kan ha negative sider, og å satse alt på ett kort er sjelden gunstig, sier Søbstad.

Å drikke ozonvann i store mengder kan være giftig. Det er også farlig å puste inn konsentrert ozongass. I de fleste barnehager er det de ansatte som skrur på kranen med ozon slik at man har kontroll med at ingen barn drikker det. Men Silje Mæland er også redd for eksplosjonsfare.

— Man kjenner heller ikke effekten på lang sikt på små barnekropper. Om ti år kommer det kanskje oppslag om at ozon er kreftfremkallende? Hvis dette er så fantastisk, hvorfor har ikke alle andre skjønt det, spør Silje Mæland.