I årevis har den tidligere spesialskoleleven kjempet for at Bergens barnehjemserstatning også skal omfatte barn som ble feilplassert på spesialskole.

I april vant han frem i Bergen bystyre. Men nå viser det seg at formuleringssurr fra politikernes side kan føre til at Eide likevel faller utenfor.

– Politikerne lurer meg

Kommuneadvokaten har nemlig i forslag til forskrift foreslått at alle som er plassert i institusjon av barnevernet skal ha rett til erstatning.

Blir forskriften vedtatt med denne formuleringen, faller Eide utenfor. Formelt var det nemlig skolen i tidligere Arna kommune som plasserte ham på Eikelund.

– Politikerne lurer meg og lover noe annet enn de gjør, sier Eide.

Dette må være en ren misforståelse, sier Eides advokat, Siren Preto.

Hun skal nå skrive brev til kommuneadvokaten og be ham skrive om formuleringen.

Lover å rydde opp

Politikerne er også fortvilet.

– Det er ingen tvil om at intensjonen for vedtaket i april var at Eide og de andre spesialskolebarna skulle ha samme rett til erstatning som barnehjemsbarna, sier såvel byrådsleder Monica Mæland (H) som Torstein Dahle (Rødt).

De vil nå komme Eide i møte og sørge for at forskriften blir mer presis.

FALLER UTENFOR: Lyder Eide faller utenfor kommuneadvokatens forslag til forskrift. - Politikerne lurer meg og lover noe annet enn de gjør, sier Eide.
BERGENS TIDENDE