– Vi tolker resultatet som at studentene tar på alvor at de sannsynligvis vil komme til å gjøre feil som fremtidige leger, sier seksjonsoverlege ved akuttmedisin på Haukeland Universitetssykehus Guttorm Brattebø.

Han har vært ansvarlig for undersøkelsen som blir offentliggjort i Tidsskrift for Den norske lægeforening, som kommer ut i dag.

Ifølge Brattebø er det første gang holdningen til feil er undersøkt blant medisinstudenter her i landet. 103 studenter og 156 leger på Haukeland har svart på den anonyme spørreundersøkelsen.

Men selv om tre av fire har tenkt på å slutte, er det nesten ingen som gjør det.

– Nei, det er ekstremt få som slutter. Det er veldig høy terskel for å slutte, kanskje mest av alt praktisk: Du sitter ikke igjen med noe hvis slutter i medisinstudiet, sier leder Ingebjørn Bleie i studentforeningen Medisinerforeningen ved Universitetet i Bergen.

Mange leger gjør feil

Leger gjør feil, det viser undersøkelsen til gagns: 88 prosent av legene i undersøkelsen sier de selv har gjort feil som kunne få konsekvenser, og 71 prosent har gjort feil som fikk konsekvenser for pasientene.

Likevel er verken studenter eller leger særlig villige til å fortelle pasientene eller andre om feil de har begått, så lenge feilen sannsynligvis ikke førte til skade.

– Jeg tror det skyldes at vi lever i en verden der vi tror at dyktige leger ikke gjør feil – vi leger har den forventningen til oss selv. Så når noen blir involvert i slike utilsiktede hendelser oppfatter vi det som at vi har sviktet som fagfolk. Når det blir kombinert med redsel for personlige konsekvenser bli det lett til at man frykter for å si ifra, sier Brattebø.

Han mener undersøkelsen viser at det må bli mer akseptert og positivt å snakke om egne feil blant leger og studenter, slik at man kan lære av feilene.

I de tilfeller en feil fører til skade, viser undersøkelsen at studentene er mindre villige enn legene til å informere pasienten om at skaden er legens feil.

– Dette er jeg overrasket over. Studentene har tydeligvis fått med seg at kulturen i helsevesenet er preget av at det ikke er lurt å innrømme feil. Dette må endres for at vi ikke skal tape tillit blant pasienter og pårørende, sier Brattebø.

– Alle gjør feil

Nils Leknes og Nicolay Mortensen studerer medisin i Bergen på andre året. At mange studenter vurderer å slutte trenger ikke å bety noe negativt, mener de.

– At man i løpet av studiet tenker grundig gjennom om man egentlig vil bli lege synes jeg er et tegn på modenhet, sier Leknes.

Han får støtte av Mortensen:

– Å være lege er en tøff jobb med mye ansvar. Det er lurt å tenke seg om både to og tre ganger før man er ferdig utdannet, sier han.

Leknes sier at legefeil er tema blant studentene.

– Vi hører fra tid til annen skrekkhistorier om feil som har fått alvorlige følger. Vi har også noen forelesninger om dette. Men det kunne godt vært flere, sier han.

Mortensen mener det er viktig å forstå at også leger er mennesker som kan gjøre en tabbe.

– Alle leger kommer til å gjøre en feil en eller annen gang, meg inkludert. Men når vi gjør feil får det lett store konsekvenser. Derfor tror jeg folk har vanskelig for å akseptere at leger også kan gjøre tabber, sier han.

Leknes sier leger tradisjonelt har ry på seg for å være lite flinke til å innrømme egne feil.

– Det er ikke bra. Åpenhet rundt dette er veldig viktig, ikke bare av hensyn til pasienter og kolleger, men også fordi at man da kan unngå den samme feilen i fremtiden, sier han.