Nå vurderer han å flytte fra Salhus og frykter at bydelen er i ferd med å bli en spøkelsesby.

– Kommunen lovte at det skulle være mulig å bo i Salhus under normale kår. Slik har det ikke blitt. Vi ble ført bak lyset, sier beboer Steinar Ersland.

I forkant av at en ny reguleringsplan for Salhus i 2005 skulle utarbeides, inviterte Bergen kommune beboerne i området til informasjonsmøte, for å klargjøre hvordan tettstedet skal vernes i tiden fremover.

”Må ikke bli museum”

I forslaget til reguleringsplan som ble presentert, sto det; «Det er et ønske at det ikke skal bli for strenge restriksjoner mht. bevaring. Salhus må ikke bli et museum.».

Salhusbeboer Steinar Ersland var på møtet. Han uttrykte engstelse for at nettopp dette skulle skje, at reglene skulle bli for strenge.

– De sa at de nye vernereglene ikke kom til å gå ut over den vanlige beboer, at det kun var enkelte bygg som ble omfattet. Vi fikk vite hvilke bygg dette var, men i etterkant har det vist seg at disse bare var eksempler. Visst ble den vanlige beboer berørt. Jeg føler vi alle ble ført bak lyset, sier Ersland.

For dyrt

Ersland selv bor i Tellevikveien 1 i Salhus. Han ville i 2007 skifte taket på huset, og tok kontakt med håndverkere. Vanlig prosedyre er at disse leverer de nødvendige skjemaer til myndighetene i forkant av arbeidet. Men svaret fra Plan— og bygningsetaten var blankt nei. Ersland fikk ikke lov til å skifte tak, om han skulle bruke betongstein, slik han hadde tenkt. Kun skiferstein kunne brukes, ifølge kommunens etat.

– Å skifte tak til nøytral betongstein er virkelig dyrt nok for meg. Skulle jeg bruke skifer, hadde det kostet med langt over hundre tusen kroner ekstra. Det har jeg rett og slett ikke råd til, sier han.

Dermed sendte Ersland i juni en søknad til kommunen. Den har han fortsatt ikke fått svar på.

– Spøkelsesby

– Ingen vil vel flytte til Salhus om de ikke får lov til å vedlikeholde huset sitt som de ønsker, sier han. Men det viktigste budskapet mitt er ikke at jeg selv skal få bytte taket mitt. Det er at kommunen må bestemme seg for hva de ønsker for bygden Salhus, sier Ersland til Åsane Tidende.

Ersland er nå redd at Salhus kommer til å ende opp som en spøkelsesby, med et industrimuseum, og ellers falleferdige hus uten beboere.

– Jeg for min del, har gitt opp, sier han.

- For strengt

Bystyrerepresentant Kjersti Toppe (Sp) har fulgt med på utviklingen i Salhus, og hun har stor forståelse for Steinar Erslands fortvilelse. Toppe stemte imidlertid selv for reguleringsplanen som nå skaper diskusjoner. Nå mener hun at reglene er for strenge og at de bør vurderes på nytt.

– Jeg tror mange politikere som stemte for dette, ikke hadde i tankene at det skulle bli på denne måten. Jeg har stilt et skriftlig spørsmål til byråd Lisbeth Iversen, for å få vurdert muligheten for å se på denne reguleringsplanen en gang til, forteller Toppe.

Toppe trekker frem Steinar Erslands eiendom som eksempel. Huset ligger like ved hovedveien.

– Det er veldig strengt å si nei til å legge betongstein på dette huset. Betongstein er jo nøytralt, og nesten i samme farge som dyr skiferstein. Samtidig kan en kaste blikket rett over gaten. Der ligger Lekkerbisken sitt bygg. Det er ikke akkurat Erslands hus som bryter mest med omgivelsene, påpeker hun.

Ingen støtte

Ersland får ikke støtte fra byråd Lisbeth Iversen.

– Salhus er et spesielt område, som en har vedtatt å være ekstra forsiktig med. Om det er blitt slik at en har vært for strenge, må de byantikvariske representanter og byrådsavdeling for byggesak og bydel vurdere. Å gjøre om på reguleringsplanen er ikke noe vi vurderer nå, sier byråden for klima, miljø og byutvikling.

Les mer i Åsane Tidende

Les flere nyheter fra Åsane på våre lokalsider.

Strenge verneregler gjør at innbyggere iSalhus frykter en spøkelsesby. Her er Trikotasjemuseet, som er innredet med nye leiligheter.
Bergens Tidende
FORTVILET: Steinar Ersland mener kommunen har ført ham og andre Salhusbeboere bak lyset.
STEMMER IKKE: - Det inntrykket som ble gitt i forkant av denne reguleringsplanen, stemmer ikke overens med det som utføres i praksis, mener Kjersti Toppe (Sp).