Blant dem som studerer samfunnsfag får en tredjedel jobb i privat sektor, mens det tilsvarende tallet for språk-, historie og filosofistudenter er 20 prosent, viser en undersøkelse gjengitt i universitetsavisa Uniforum.

41 prosent av samfunnsviterne får jobb innen offentlig forvaltning. Mens sosialøkonomene blir ferdig med studiene når de er 28 år, gjør sosialantropologene seg ferdig når de er 34.NTB