Dette er noen av reaksjonene. Alle ønsker å være anonyme:

Ingen ny adresse

– Jeg har hatt uføretrygd i mange år og har ikke møtt store problemer før i fjor. Da flyttet jeg. Selv om jeg har meldt adresseforandring til NAV flere ganger, klarer de ikke å registrere den nye adressen min. Nå får jeg aldri kvittering for utbetalt trygd, sier en eldre trygdebruker.

Bruker lite skjønn

– De ansatte i NAV sier de legger vekt på å behandle hver enkelt trygdesak individuelt. Men det tok NAV fem måneder på behandle en bidragssak som jeg brukte fem minutt på å regne ut på NAVs egen nettkalkulator. Da jeg klaget, ble jeg fortalt at behandlingstiden på klagen var seks måneder. Jeg føler meg rettsløs, forteller en mann i 40-årene.

Straffes for å jobbe

– Jeg er en kvinne som har vært plaget med astma siden jeg var 20 år og er derfor delvis uføretrygdet. Nå har jeg en godt betalt jobb noen timer i uken. Men sjefen min kan ikke gi meg lønnspålegg fordi det vil bety at de trekker trygden min.

Somler

– Det nye NAV-kontoret i Ytrebygda klarte å somle i over en måned før jeg fikk refundert en regningen på en protese. Protesen har jeg hatt så lenge jeg har levd. Jeg har regelmessig levert slike regninger til trygdekontoret så lenge jeg husker. For NAV var dette en enkel rutinesak. Det er utrolig at en skal ta så lang tid å få stemplet og utbetalt en kvittering, sier en kvinne i 50-årene.