Fylkeskommunen foreslår over 10 millioner kroner i kutt til psykiatrien neste år. RVs Torstein Dahle vil ha formannskapet med på en «skarp uttalelse» mot dette.

«Det får da være grenser for hva man politisk kan tillate seg av avvik mellom glatt fasade og råtten virkelighet», skriver Dahle i brevet til ordfører Ingmar Ljones. Der ber Dahle om at saken blir tatt opp på formannskapsmøtet i dag:

«... med sikte på en slagkraftig uttalelse overfor fylkeskommunen, der det gjøres klinkende klart at det er fullstendig uakseptabelt for Bergen kommune og dens innbyggere at man iverksetter en slik svekkelse av tilbudet innenfor psykisk helsevern», heter det.

Svekkelsen Dahle viser til, er fylkesrådmannens forslag om å redusere rammene til psykiatrien neste år med vel 10 millioner kroner. Dette venter fylkesrådmannen vil føre til reduksjon på antall plasser på Valen sykehus.

Torstein Dahle peker på at Valen har et behov på styrking av rammene for år 2000 på rundt ni millioner, men får etter forslaget en reduksjon på 1,5. Lignende er situasjonen ved Sandviken sykehus. Ifølge Dahle er behovet på 13 millioner kroner mer, mens forslaget trekker fra tre.

«Selv om det er snakk om fylkeskommunens budsjett, er

det selvsagt viktig for Bergen kommune å engasjere seg for å sikre et forsvarlig tilbud innen psykisk helsevern for Bergens innbyggere» skriver Dahle. De foreslåtte kuttene mener han vil føre til økt press på kommunens egne tjenester.

RV-representanten finner det skjærende ironisk at kuttene kommer midt i valgkampen og i en periode hvor det er vedtatt en opptrappingsplan for psykisk helse her til lands.

I komité for kultur og helse i går fremmet RVs Steinar Nørstebø forslag om ikke å godta kuttene, men be Storting og Regjering om garantier for mer penger. Dette ble enstemmig vedtatt.