BJØRNAR SØRHEIM

Onsdag i påskeuken fortalte Bergens Tidende at politikerne i Kvam var positive til en ny alpinlandsby på Byrkjefjell, Kvamskogens bortgjemte perle. Men det er ikke alle som er positive til denne utbyggingen.

— Vi i Bergen Turlag vil på det sterkeste anbefale Kvam kommune å ha ryggrad til å stå imot disse utbyggingsinteressene, sier Sondbø.

Svekker Kvamskogen

Selv om det vil bli bedre vei, flere hytter og bedre alpinmuligheter dersom forslaget går gjennom, tror Sondbø forslaget vil svekke Kvamskogen.

— En utbygging av Byrkjefjell vil være svært ødeleggende for Kvamskogen som helhet og sterkt redusere verdien av det fineste turområdet på Kvamskogen. Allmennheten og hyttefolket vil bli taperne hvis dette området blir utbygd.

— Og hvem vil være vinnerne?

— Vinnerne vil være de som tjener penger på dette, det vil si grunneier og de entreprenørene som skal bygge ut området.

Brudd på byggemønster

Forslaget om utbygging av det uberørte området er ikke nytt. Det var oppe i 1989, men ble da nedstemt.

— Vi kan ikke akseptere verken alpinanlegg, vei, eller hyttefelt med 300 hytter. Dette ville være et dramatisk brudd på det utbyggingsmønsteret som har vært på Kvamskogen. Hvis de først skal bygge hytter ville det vært mye bedre å fortette det eksisterende hytteområdet, sier Sondbø.

Bygg kunstsnøanlegg

I BT onsdag uttalte Martin Vik (Sp), som har vært med i en gruppe som har arbeidet med den nye kommunedelplanen for Kvamskogen, at klimaskiftet fordrer at Kvamskogen får nye alpinbakker i høyereliggende og mer snøsikre områder. Dette er Sondbø uenig i.

— Eikedalen ligger slett ikke dårlig an når det gjelder snø. Jeg tror ikke de hadde tjent så mange snødager på å bygge et nytt alpinanlegg. Da ville det vært bedre å bygge et kunstsnøanlegg i Eikedalen.